Back to home page

The Valkenburg Families

Pedigree Bentfort van Valkenburg, Friesland

Last update: 2017/06/19

Introduction

Pedigree Bentfort van Valkenburg, Friesland

Date City Name Date City Relation
Born 16Q4 BF Frans Reinhart BENTFORT
Profession: Kastelein van het kasteel in Ballum, Ameland (1713) à Dfl 260 per jaar, burgemeester van Ballum (1718, 1720, 1724, 1726, 1728).
Died >1737/08/26 
Marr. YesMarriage:  
Born 16Q4Wezel (Germany)? Rudolphina MONHEIM
Profession: Kasteleinse (1733-1757).
???Daughter of Rudolph Monhem and Geertruijd Heckhuijs.
1757/06/20: Moved to Leeuwarden.
Died most likely just before 1765/12/17.
Died 1763-1765Leeuwarden
  Children:
Born 171x 1 Amelia Wilhelmina   Marriage
Born 171x 2 Johannes Rudolph
Confession: Geref. (1745/12/08). Profession: "Mondkok van Hare Hoogheid".
1757/11/11: Bought a house for Dfl 660.
 
Bapt. 1717/05/16Ballum (Fr) 3 Coenraad Gijsbertus   Marriage
Bapt. 1719/04/23Ballum (Fr) 4 Christiaen  
Bapt. 1720/04/07Ballum (Fr) 5 Christiaan   Marriage
Bapt. 1721/10/05Ballum (Fr) 6 Maria Sophia Geertruid
Profession: NH.
1743/03/11: Moved to Amsterdam.
1768/12/09: Returned from 's-Gravenhage.
1769/10/08: Moved to Harlingen.
1789/09/11: Returned from Harlingen.
Died >1798/04/08 
Bapt. 1723/12/19Ballum (Fr) 7 Charlotte Sophia  
Bapt. 1725/12/05Ballum (Fr) 8 Janna Harmina
1754/08/13: Moved to Leeuwarden.
 
Bapt. 1728/12/19Ballum (Fr) 9 Catarina Geertruid  
Bapt. 1730/06/25Ballum (Fr) 10 Aletta Pieternelle  
Bapt. 1732/08/10Ballum (Fr) 11 Ernestus Petrus  
Bapt. 1733/11/15Ballum (Fr) 12 Aletta Pieternelle
Profession: NH.
1757/06/20: Moved from Ballum to Leeuwarden.
1781/06/11: Moved to Harlingen.
Bur. 1798/04/08Harlingen

Date City Name Date City Relation
Born 171x BF.1 Amelia Wilhelmina BENTFORT   Father
Marr. 1751/11/03LeeuwardenMarriage:  
Born 17Q1 Johan Coenraad HEINEMAN  
  Children:
Bapt. 1751/12/24Leeuwarden 1 Frans Reinhart HEINEMAN  

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1717/05/16Ballum (Fr) BF.3 Coenraad Gijsbertus BENTFORT
Profession: "Mondschenk" van hare Hoogheid in Leeuwarden (1759), gerechtsbode en winkelier in Harlingen.
1743/02/22: Moved to Amsterdam.
1749/07/25: Moved to Leeuwarden.
1761/07/12: Moved to Harlingen.
1762/10/12: Bought a house (noordzijde van de Schritsen) for Dfl 1,100 (sold in 1772).
1767/09/30: Bought a "koopmanshuis en pakhuis" (aan deNoorderhaven tussen de Vismarkts- en Kettingbrug) (sold 1773/03/10).
Amsterdam NK 1790/10/17: Witness Geref. baptism of Koenraat Geijsbertus Bentfort, son of Jouke de Boer and Fransijna Bentfort.
Died <1789/12/04  Father
Ann. 1759/04/20
Marr. 1759/05/09
Leeuwarden SB
Leeuwarden Jacobijnerkerk
Marriage:  
Born 
Bapt. 1718/12/09
Leeuwarden
Leeuwarden
Tettje ROELOFS
Also called Fetje and Tettie. Marriage: Geref.
Daughter of Roelof Douwes.
Amsterdam NK 1790/10/17: Witness Geref. baptism of Koenraat Geijsbertus Bentfort, son of Jouke de Boer and Fransijna Bentfort.
Died <1789/12/04 
  Children:
Bapt. 1761/11/12Harlingen 1 Rudolphina
Confession: Geref. (1781/03/09).
1781/06/11: Moved from Leeuwarden to Harlingen.
 
Bapt. 1764/03/18Harlingen 2 Francina   Marriage
Bapt. 1766/09/21Harlingen 3 Johan Reinhart   Marriage
Bapt. 1768/05/15Harlingen 4 Roelof  

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1764/03/18Harlingen BF.3.2 Francina BENTFORT

1783/03/07: Moved from 's-Gravenhage to Leeuwarden.
1787/03/12: Moved to Amsterdam.
  Father
Ann. 1789/12/04AmsterdamMarriage:  
Bapt. 1740/12/10Balk Jouke de BOER
Marriage announcement: Geref.
Son of Hindrik Hindriks, died <1789/12/04, married Joukje Joukes, died <1789/12/04.
Bur. 1806/11/11Amsterdam
  Children:
Bapt. 1790/10/17Amsterdam NK 1 Koenraat Geijsbertus BENTFORT de BOER
Baptism: Geref., witnesses: Koenraat Bentfordt and Tettjie Roelofs. Profession: Sjouwerman (1815).
Amsterdam 1815/07/26: Married Annaatje Voes, born ±1791 in Amsterdam, daughter of Jan Voest and Annaatje Steen, schoonmaakster (1815).
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1766/09/21Harlingen BF.3.3 Johan Reinhart BENTFORT
The date of death might refer to his brother Roelof. ???1781/06/11: Moved (called Johan Adolph) to Harlingen.
Died <1806  Father
  Marriage:  
   Name unknown.
Or did she marry Roelof Bentfort, brother of her husband?
Died >1806 
  Children:
Born ±1802 1 Coenraad Gijsbertus Bur. 1806/05/02Harlingen

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1720/04/07Ballum (Fr) BF.5 Christiaan BENTFORT
Profession: Bode vd Staten van Holland en West-Friesland, van gecommitteerde raden en van beide hoven van Justitie (1754).
1743/02/22: Moved to Leeuwarden.
1782/05/22: Bought a "huis, schuur en erf met een paardenstal en hooizolder en een eigen vrije gang of poort ten zuidenvan het huis aan de Hooigracht" in 's-Gravenhage for Dfl 1775.
Died 1787/12/08's-Gravenhage Father
Marr. 1756/02/01's-GravenhageMarriage 1:  
Born 17Q1Metz Barbara Francisca de CROIX  
  Children: First marriage:
Bapt. 1759/02/04's-Gravenhage 1 Carel   Marriage
Bapt. 1763/06/19's-Gravenhage 2 Rudolfina   Marriage
Marr. 1776/12/15's-GravenhageMarriage 2:  
Bapt. 1741/02/12Beusichem (Ge) Maria van BUUREN
Daughter of Jan Gerritsen van Buuren and Aaltje de Veer Cornelisdr.
Died 1812/10/02's-Gravenhage
  Children: Second marriage:
Bapt. 1782/03/03's-Gravenhage 3 Frans Reinhart   Marriage
Born 17Q4 4 Daughter Died young 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1759/02/04's-Gravenhage BF.5.1 Carel BENTFORT
Profession: Drogist en apotheker (1792) in Gouda, chimist (1815, 1816), kunstschilder. He kept his stillborn child in alcohol.
1782/04/20: Klein burger van Schiedam.
1784/05/03: Burger van Gouda.
Gouda 1796/06: Bought with Balthasar Jan Gabrij a house for Dfl 4855.6.-.
Gouda 1799/11: Bought with Balthasar Jan Gabrij a "pakhuis" for Dfl 800.
Gouda 1803/12: Bought by Bentfort & Gabrij & Comp. a house for Dfl 420.12.-.
Gouda 1803/12: Bought by Bentfort & Gabrij & Comp. a small house for Dfl 125.
Gouda 1814/02/10: "Conciliatie Eiser(s): Balthazar Jan Gabry, drogist. Gedaagde(n): Carel Bentfort, drogist. Zaak: Eist betaling van Dfl 500 wegens aflossing van een hypotheekakte uit 1806. Vonnis: Geen conciliatie."
Gouda 1815/11/01: "Eiser(s): Anna Clarissa Maria Wassenbergh, voor zichzelf, als weduwe en boedelhoudster van mr. Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael, in leven advocaat, en als voogdes over haar minderjarige kinderen. Gedaagde(n): Anna en Catharina Hildenberg, wonende in Oostfriesland, erfgenamen van mr. Carel Fredrik Hildenberg, overleden te Nieuwpoort. Gemachtigde(n): Iman Johannes Imans, griffier, namens eiseres; Carel Bentfort, "chimist", namens gedaagden Zaak: Eist betaling van Dfl 35.8.0 wegens door haar man verdiend salaris en verschotten. Vonnis: Bij verstek eis toegewezen."
Gouda 1816/06/05: "Conciliatie: Eiser(s): Isaac van Stavel, chirurgijn, en zijn vrouw Johanna Maria Joosten te Linschoten, als erfgenamen van Cornelia Regenboge, in leven gescheiden vrouw van gedaagde. Gedaagde(n): Carel Bentfort, drogist en "chimist". Zaak: Eist betaling van Dfl 500 als termijnbetaling van Dfl 2000, ter zake van een akte van schuldbekentenis uit 1810 en een hypotheekakte ten gunste van erflaatster uit 1810 onder verband van een huis, erf en naastgelegen pakhuis aan de Gouwe zz. (O = Dirk Franken, W = Minderbroederskerk), alsmede de "opstand" van de "trafiek" bestaande uit een negotie in drogerijen, verfwaren, chemische preparaten, e.d., met de winkel en inventaris. Vonnis: Geen conciliatie." Gemachtigde(n): Jan Willem Blanken namens eisers; Johan David Schiffer, notaris, namens gedaagde."
Gouda 1818/11/18: "Conciliatie: Eiser(s): Bathazar Jan Gabrij. Gedaagde(n): Carel Bentfort. Zaak: Eist betaling van Dfl 223.90. Vonnis: Geen conciliatie. Gemachtigde(n): I.J. Imans namens eiser, Jacobus Anthony van Alphen namens gedaagde."
Gouda 1818/11/18: "Conciliatie: Eiser(s): Isaac van Stavel en Johanna Maria Joosten. Gedaagde(n): Carel Bentfort. Zaak: Eist betaling van Dfl 1000. Vonnis: Geen conciliatie. Gemachtigde(n): Jan Willem Blanken namens eiser, Jacobus Anthony van Alphen namens gedaagde."
Gouda 1818/12/23: "Conciliatie: Eiser(s): Isaac van Stavel en Johanna Maria Joosten, echtelieden. Gedaagde(n): Carel Bentfort. Zaak: Eist betaling van Dfl 1500. Vonnis: Geen conciliatie. Gemachtigde(n): J.W. Blanken namens eiser, Jacobus Anthonie van Alphen namens gedaagde."
Died 1818-1840  Father
Marr. 1779/05/02's-GravenhageMarriage 1:Div. Yes
Bapt. 1756/02/29's-Gravenhage Carolina REGENBOGEN
Daughter of Jan George Regenbogen and Alida Quans.
Died <1818/06/30 
  Children: First marriage:
Bapt. 1781/10/21's-Gravenhage 1 Frederika Barbara Francisca Died 1801/12/13
Bur. 1801/12/15
Gouda
Gouda St.Jan
Born 17Q4 2 Jan George Died >1801 
Born 17Q4 3 Child Died young 
Born 17Q4 4 Child Died young 
Marr. 1810/06/10SchoonhovenMarriage 2:  
Bapt. 1780/01/09Schoonhoven Francijntje BEK
Also called Frijntje.
Daughter of Arij Bek and Neeltje van Mourik.
Died 1818-1840 
  Children: Second marriage:
Born 1805/08/15Rotterdam 5 Franciscus   Marriage
Born 1811/09/25Gouda 6 Cornelis Christiaan Died 1818/07/17Gouda

Date City Name Date City Relation
Born 1805/08/15Rotterdam BF.5.1-5 Franciscus BENTFORT
Profession: Bakkersknecht in 's-Gravenhage, broodbakker (1840-1843), opperman (1845), broodbakker (1847-1850), bediende (1853), broodbakker (1854-1866), none (1875).
Died 1875/11/11's-Gravenhage Father
Marr. 1840/08/12's-GravenhageMarriage:  
Born 1812/06/16Oude-Tonge (ZH) Antonia KRAMER
Daughter of Leonardus Kramer, oud-hellebaardier (1814), baptized 1766/11/20 in Leiden, died 1814/02/23 in 's-Gravenhage, married Antonia van Tol, baker (1840), died >1814/02/23.
Died 1866/09/05's-Gravenhage
  Children:
Born 1841/03/27's-Gravenhage 1 Francina   Marriage
Born 1843/07/31's-Gravenhage 2 Helena Catharina
Profession: Naaister, dienstbode (1866).
Died 1866/10/07's-Gravenhage
Born 1845/09/04's-Gravenhage 3 Antonia Died 1846/02/11's-Gravenhage
Born 1847/11/12's-Gravenhage 4 Antonia Christina   Marriage
Born 1849/04/30's-Gravenhage 5 Stillborn son  
Born 1850/08/21's-Gravenhage 6 Franciscus Johannes Died 1851/07/18's-Gravenhage
Born 1853/08/17's-Gravenhage 7 Louisa Anna  
Born 1854/11/28's-Gravenhage 8 Susanna Paulina Died 1857/03/05's-Gravenhage

Date City Name Date City Relation
Born 1841/03/27's-Gravenhage BF.5.1-5.1 Francina BENTFORT
Profession: basket weaver of Camberwell & Peckham (Surrey, 1881, 1891).
  Father
Marr. 1863/09/23's-GravenhageMarriage:  
Born 1839/03/21's-Gravenhage Christoffel SENFT
Profession: Mandenmaker, basket weaver of Camberwell & Peckham (Surrey, 1881, 1891).
Son of Pieter Senft and Johanna Hulskes.
 

Date City Name Date City Relation
Born 1847/11/12's-Gravenhage BF.5.1-5.4 Antonia Christina BENTFORT
Profession: Dienstbode (1877).
Died 1896/12/16's-Gravenhage Father
Marr. 1877/04/25's-GravenhageMarriage:  
Born 1855/01/05's-Gravenhage Hendricus Petrus Antonius van BUSSEL
Profession: Arbeider (1877-1880), stoker (1883-1885), arbeider (1889), stoker (1892), arbeider (1898), stratenmaker (1904).
Son of Hendricus Petrus van Bussel, arbeider (1852, 1855, 1877), born 1828/05/17 in 's-Gravenhage, died 1902/07/15 in 's-Gravenhage, married 1852/10/06 in 's-Gravenhage Hendrica van den Berg, werkster (1852), born 1822/02/13 in Stompwijk, died 1898/02/22 in 's-Gravenhage.
's-Gravenhage 1898/08/17: Married (2) Johanna Maria Winkelman, born 1856/03/02 in Schiedam, daughter of Leendert Johannes Winkelman, brandersknecht (1855, 1856, 1891), born 1833/03/10 in Schiedam, died 1891/10/03 in Schiedam, married 1855/05/16 in Schiedam Christina de Vogel, dienstbode (1855), born 1827/12/08 in Schiedam, died >1891/10/03.
Died 1929/08/11Loosduinen (ZH)
  Children:
Born 1879/01/29's-Gravenhage 1 Hendricus Petrus Franciscus van BUSSEL  
Born 1880/06/14's-Gravenhage 2 Antonia Hendrika van BUSSEL  
Born 1883/08/30's-Gravenhage 3 Petrus Hendricus van BUSSEL
Arnhem 1904/08/24: Married Berendina Hendrika Zeiner, fabrieksarbeidster (1904), born ±1881 in Arnhem, daughter of Johannes Zeiner, stratenmaker (1873, 1909), born ±1839 in Oldenzaal, died 1909/02/01 in Arnhem, married 1873/05/21 in Arnhem Johanna Schepers, dienstbode (1873), fabrieksarbeidster (1904), born ±1843 in Heteren, died 1913/01/25 in Arnhem.
 
Born 1885/03/18's-Gravenhage 4 Louisa Geertruida van BUSSEL  
Born 1889/08/04's-Gravenhage 5 Albiecius Gerardus van BUSSEL  
Born 1892/03/23's-Gravenhage 6 Cornelis Hendricus van BUSSEL  

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1763/06/19's-Gravenhage BF.5.2 Rudolfina BENTFORT
1791/08/04: Payed "impost".
Died 1791/08/04's-Gravenhage Father
Marr. 1787/05/11's-GravenhageMarriage:  
Bapt. 1747/03/12Beusichem (Ge) Cornelis van BUREN
Profession: Winkelier in 's-Gravenhage.
Son of Jan Gerritsen van Buuren and Aaltje de Veer Cornelisdr.
's-Gravenhage 1799/12/03: Married (2) Fenna van Dijken, died >1819/03/11.
Died 1819/03/11's-Gravenhage

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1782/03/03's-Gravenhage BF.5.3 Frans Reinhart BENTFORT
Profession: Chirurgijn en vroedmeester in Zoeterwoude (1814/04), apothecaris (1814/08).
Died 1845/02/24's-Gravenhage Father
Marr. 1806/04/13ZoeterwoudeMarriage:  
Bapt. 1782/05/09Leiden Jannetje SCHEEKERMANS
Daughter of Dirk Jan Scheekermans and Antje Hoogenboom.
Died 1856/03/03Zoeterwoude
  Children:
Born 1807/02/07Zoeterwoude 1 Christiaan Reinhart   Marriage
Born 1814/04/19Zoeterwoude 2 Jan Cornelis Died 1814/08/03Zoeterwoude

Date City Name Date City Relation
Born 1807/02/07Zoeterwoude BF.5.3-1 Christiaan Reinhart BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: NH predikant in Zoeterwoude(1829-1847), leraar (1829-1847/05), rustend leraar (1847/11).
1829: Bought "de heerlijkheid Valkenburg" from Otto baron van Wassenaer, heer van de beide Katwijken, 't Zandt en Valkenburg.
Died 1864/05/30Zoeterwoude Father
Marr. 1828/11/27DelftMarriage:  
Born 1804/11/14Vrijenban (Delft) Petronella Wilhelmina van SPRENKHUIZEN
Daughter of Jacobus van Sprenkhuysen, announced marriage 1799/06/15 in Delft NK, married 1799/06/30 in Delft NK Maria Versteeg, born ±1766/11 in Woudenberg, died 1839/10/06 in Delft.
Died 1871/12/23Zoeterwoude
  Children:
Born 1829/10/02Zoeterwoude 1 Frans Christiaan Reinhart BENTFORT   Marriage
Born 1831/03/14Zoeterwoude 2 Jacobus Johannes Ewoud BENTFORT   Marriage
Born 1833/07/01Zoeterwoude 3 Dirk Jan BENTFORT
Profession: Landbouwer (1900).
Died 1900/03/11
Bur. 1900/03/15
Zoeterwoude
Leiden
Born 1836/09/29Zoeterwoude 4 Marinus Gijsbertus   Marriage
Born 1838/02/06Zoeterwoude 5 Johanna Maria Rudolphina   Marriage
Born 1839/06/14Zoeterwoude 6 Maria Died 1839/07/11Zoeterwoude
Born 1840/05/21Zoeterwoude 7 Christiaan Reinhart   Marriage
Born 1842/09/02Zoeterwoude 8 Jan Albertus Died 1843/06/09Zoeterwoude
Born 1842/09/02Zoeterwoude 9 Maria Jacoba Died 1843/01/29Zoeterwoude
Born 1843/12/20Zoeterwoude 10 Jan Albertus Died 1844/08/16Zoeterwoude
Born 1845/02/21Zoeterwoude 11 Maria Petronella Wilhelmina Died 1847/05/01Zoeterwoude
Born 1846/04/26Zoeterwoude 12 Catharinus Cornelis Died 1846/07/25Zoeterwoude
Born 1847/11/23Zoeterwoude 13 Maria Petronella Wilhelmina   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 1829/10/02Zoeterwoude BF.5.3-1.1 Frans Christiaan Reinhart BENTFORT
Profession: Med. Chir. en Art. Obstr. Doctor in Vlaardingen (1857), raadslid (1883-1890) en wethouder (1885-1890) van Vlaardingen.
Died 1890/03/23Vlaardingen Father
Marr. 1857/12/18VlaardingenMarriage:  
Born 1835/10/19Vlaardingen Anna Paulina DROSSAART
Daughter of Pieter Karel Drossaart, apotheker, wethouder, later burgemeester van Vlaardingen, born 1812/05/17 in Vlaardingen, married 1835/01/02 in Vlaardingen Cornelia Johanna Voorbach, born 1811/03/10 in Vlaardingen, died 1862/11/13 in Vlaardingen.
Died 1922/01/24's-Gravenhage
  Children:
Born 1858/11/11Vlaardingen 1 Petronella Wilhelmina Died 1859/01/31Vlaardingen
Born 1859/09/01Vlaardingen 2 Pieter Karel
Profession: Arts, assistent-geneesheer in het Buiten-Gasthuis in Amsterdam.
Died 1888/08/16Amsterdam
Born 1861/03/22Vlaardingen 3 Christiaan Reinhart   Marriage
Born 1862/05/07Vlaardingen 4 Jacob Koenraad   Marriage
Born 1864/11/01Vlaardingen 5 Cornelia Johanna   Marriage
Born 1866/01/21Vlaardingen 6 Petronella Wilhelmina DROSSAART BENTFORT
KB dd 1911/05/03, # 55: Naamstoevoeging.
Died 1953/10/24Zeist
Born 18Q3 7 Daughter Bur. 1879/11/20?Vlaardingen?

Date City Name Date City Relation
Born 1861/03/22Vlaardingen BF.5.3-1.1.3 Christiaan Reinhart BENTFORT
Confession: NH. Profession: Cand.-notaris, gem.-ontvanger in Schiedam (1891-1897), adm. gem.-belast. in Rotterdam, hoofdambtenaar Gemeente Belastingen (1906).
KB dd 1911/05/03, # 55: Naamstoevoeging Drossaart.
Died 1926/12/12Rotterdam Father
Marr. 1893/07/19BodegravenMarriage:  
Born 1872/12/13Zwammerdam (ZH) Jacoba Elisabeth Johanna de RIDDER
Confession: Remonstrants.
Daughter of Johannes Alexander de Ridder, burgemeester en secretaris van Zwammerdam (1870, 1872), notaris (1893), born 1841/12/13 in Hulst, died 1898/09/02 in Bodegraven, married 1870/10/19 in Zwammerdam (ZH) Jacoba Cornelia Hoogendijk, born 184/10/31 in Zwammerdam (ZH), died 1920/10/16 in Rotterdam.
Died 1951/12/23's-Gravenhage
  Children:
Born 1894/02/05Vlaardingen 1 Stillborn son DROSSAART BENTFORT  
Born 1895/02/21Vlaardingen 2 Frans Christiaan Reinhart DROSSAART BENTFORT   Marriage
Born 1898/06/21Rotterdam 3 Johannes Alexander DROSSAART BENTFORT
Profession: Griffier kantongerecht in Hoogeveen.
 
Born 1906/01/14Rotterdam 4 Anna Paulina DROSSAART BENTFORT Died 1906/02/04Rotterdam

Date City Name Date City Relation
Born 1895/02/21Vlaardingen BF.5.3-1.1.3-2 Frans Christiaan Reinhart DROSSAART BENTFORT
Profession: Advocaat en procureur, voorzitter Alg. Ned. Invalidenbond.
  Father
Marr. 1936/08/27VoorburgMarriage 1:Div. 1945/07/27's-Gravenhage RB
Born 1913/07/01Rotterdam Nelly JOCKER
Daughter of Cornelis Jocker, born 1879/12/22 in Rotterdam, married 1900/09/13 in Rotterdam Catharina Muller, born 1881/02/20 in Rotterdam.
Voorburg 1946/05/28: Married (2) Willem de Jong.
 
Marr. 1954/06/15LeidenMarriage 2:  
Born 1929/04/17Leiden Johanna Maria van 't ZELFDE
Daughter of Jan van 't Zelfde and Alida Molenaar.
 

Date City Name Date City Relation
Born 1862/05/07Vlaardingen BF.5.3-1.1.4 Jacob Koenraad BENTFORT
Confession: NH. Profession: Expediteur (1893) in Rotterdam, none (1903).
Died 1903/10/15's-Gravenhage Father
Marr. 1893/08/10RotterdamMarriage:  
Born 1866/04/13Rotterdam Johanna Sophia van HOUTEN
Confession: RK.
Daughter of Jacobus Gerardus van Houten, smidsknecht (1858), smid (1866, 1893), born 1830/08/30 in Leiden, died 1908/01/23 in Rotterdam, married 1858/10/13 in Rotterdam Colletta Gloudemans, born 1836/08/25 in Vught, died 1902/08/08 in Rotterdam.
Died 1911/03/28Rotterdam

Date City Name Date City Relation
Born 1864/11/01Vlaardingen BF.5.3-1.1.5 Cornelia Johanna BENTFORT Died 1896/12/24's-Gravenhage Father
Marr. 1891/11/19's-GravenhageMarriage 1:  
Born 1858/01/11Kuinre (Ov) Jacob Hector Aleid HÖFELT
Profession: Steenfabrikant in Hazerswoude.
Son of Albertus Höfelt, landbouwer (1848), born 1822/03/30 in Blokzijl, died 1901/04/28 in Utrecht, married 1848/02/03 in Kampen Barta Gesiena Swart, born 1824/07/03 in Kampen, died 1876 in Kampen.
Died 1893/11/28Hazerswoude
Marr. 1895/05/17's-GravenhageMarriage 2:  
Born 1868/08/10Nieuw-Vossemeer (NB) Herman Gosuinus van NOUHUIJS
Profession: Candidaat notaris (1895, 1896, 1899), notaris in 's-Gravenhage.
Son of Ds. Herman Jacobus van Nouhuijs, born 1840/08/06 in Bladel, died 1915/11/09 in 's-Gravenhage, married 1866/12/19 in Leiden Johanna Maria Veefkind, born 1838/02/24 in Leiden, died 1923/10/19 in 's-Gravenhage.
Tiel 1899/04/12: Married (2) Maria Frederika Küthe, born 1869/10/17 in Tiel, daughter of Friedrich Philip Küthe, student (1868), medicinae doctor (1869), geneesheer (1896), born 1839/12/04 in Amsterdam, died 1896/01/13 in Tiel, married 1868/11/26 in Deil Maria Gualthera van Everdingen, born 1839/04/20 in Deil, died 1923/07/03 in Tiel.
Died 1959/03/20's-Gravenhage
  Children:
Born 1896/03/13's-Gravenhage 1 Stillborn son van NOUHUIJS  

Date City Name Date City Relation
Born 1831/03/14Zoeterwoude BF.5.3-1.2 Jacobus Johannes Ewoud BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Stads-Doctor in Doetinchem (1858, 1866, 1873, 1881), doctor (1884), geneesheer (1889).
Died 1899/05/15Nijmegen Father
Marr. 1858/06/18DelftMarriage:  
Born 1834/03/13's-Gravenhage Maria Cornelia Theodora PRONK
Daughter of Arie Pronk and Maria van Westrheene.
Died 1910/11/16Utrecht
  Children:
Born 1859/03/19Doetinchem 1 Christiaan Reinhard Jacobus   Marriage
Born 1860/08/17Doetinchem 2 Maria Cornelia Theodora BENTFORT   Marriage
Born 1862/04/28Doetinchem 3 Petronella Wilhelmina BENTFORT Died 1881/04/09Doetinchem
Born 1864/01/19Doetinchem 4 Adriana Antoinette Elisabeth BENTFORT   Marriage
Born 1866/12/05Doetinchem 5 Cornelia Jacoba BENTFORT Died 1903/01/30Nijmegen
Born 1871/02/05Doetinchem 6 Wilhelmina Anna Maria BENTFORT   Marriage
Born 1873/01/14Doetinchem 7 Willem Jacobus Johannes BENTFORT Died 1873/09/25Doetinchem
Born 1874/04/22Doetinchem 8 Jacoba Johanna Ewoudina BENTFORT   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 1859/03/19Doetinchem BF.5.3-1.2.1 Christiaan Reinhard Jacobus BENTFORT VAN VALKENBURG
Confession: None. Profession: Rijksontvanger (1884, 1887, 1889, 1905), ontvanger der directe belastingen (Aardenburg), directeur administratie der directe belastingen (Rotterdam), redacteur van "De Fiscus".
Died 1924/09/04Princenhage Father
Marr. 1884/09/02IJzendijke (Ze)Marriage 1:  
Born 1863/07/19IJzendijke (Ze) Christina Maria BREVET
Daughter of Mr. Frederik Jacobus Brevet, advocaat (1859), notaris (1884), advocaat (1887), notaris (1892), born 1834/10/14 in IJzendijke, died 1892/05/04 in IJzendijke, married 1859/09/23 in IJzendijke Maria Alida Johanna Benteijn, born 1836/10/19 in IJzendijke, died 1864/03/25 in IJzendijke.
Died 1887/06/08Domburg
  Children:
Born 1885/08/13Aardenburg (Ze) 1 Jan
NB Born as Bentfort, changed to Bentfort van Valkenburg by AR Middelburg 1907/06/12.
  Marriage
Marr. 1889/07/04SchiedamMarriage 2:  
Born 1865/05/30Gendt (Ge) Catharina Alberta van RAAB van CANSTEIN
Confession: NH.
Daughter of Jhr. Johannes Jacobus van Raab van Canstein, ontvanger der directe belastingen (Millingen 1859-, Gendt 1861-1866, Termunterzijl 1866-1869, Beek (Ubbergen) 1869-1875, Doetinchem 1875-1881, 's-Gravenhage 1881-1888) ontvanger der invoerrechten en accijnzen (Schiedam 1888-1891), born 1824/05/08 in Aalten died 1901/08/29 in 's-Gravenhage, (widower of Charlotte Wolff), married 1860/09/05 in Lobith Jacoba Margaretha Lamberta d'Harvant, born 1830/12/29 in Herwen (Ge), died 1890/04/01 in Schiedam.
Died 1951/05/19
Crem. 1951/05/24
Dordrecht
Velsen (NH)

Date City Name Date City Relation
Born 1885/08/13Aardenburg (Ze) BF.5.3-1.2.1-1 Jan BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam (-1918), substituut-griffier arrondissements-rechtbank (Rotterdam (1918-), vice-pres. arrond.-rechtbank in Dordrecht.
Domburg 1898/07/21: Arrived as "badgast".
Died 1951/08/07
Crem. 1951/08/10
Ede
Velsen (NH)
Father
Marr. 1934/12/18PrincenhageMarriage:  
Born 1883/06/27Kampen Henriette Wilhelmine Jeannette Johanna Florentine BENTFORT VAN VALKENBURG Died 1966/05/26
Crem. 1966/05/31
Ede
Dieren (Ge)
Father
  Children: None.

Date City Name Date City Relation
Born 1860/08/17Doetinchem BF.5.3-1.2.2 Maria Cornelia Theodora BENTFORT Died 1936/09/21
Bur. 1936/09/25
Arnhem
Arnhem
Father
Marr. 1905/05/20UtrechtMarriage:  
Born 1834/08/06Zwijndrecht Dirk Willem NIBBELINK
Profession: Kantonrechter in Doetinchem.
Widower of Henriëtte Susanna Vriesendorp.
Son of Wouter Dirk Nibbelink, burgemeester en notaris (1834), born +1802, married Philippina Maria Balen.
Died 1915/12/15Arnhem

Date City Name Date City Relation
Born 1864/01/19Doetinchem BF.5.3-1.2.4 Adriana Antoinette Elisabeth BENTFORT
Confession: None.
Died 1941/11/26
Bur. 1941/11/29
Hengelo (Ov)
Utrecht
Father
Marr. 1892/09/20DoetinchemMarriage:  
Born 1858/06/21Wageningen Theodorus Jacobus HONDIUS
Profession: Landmeter kadaster (1897, 1905, 1907).
Son of Johannes Magdalenus Hondius, apotheker (1889), born 1819/12/19 in Amersfoort, died 1889/08/05 in Wageningen, married 1848/11/05 in Weststellingwerf (Fr) Waltje Jacoba Plantenga, born 1821/02/16 in Kollum (Kollumerland, Fr), died 1907/04/01 in Wageningen.
Died 1911/07/14Utrecht
  Children:
Born 1897/07/28Utrecht 1 Jacobus Johannes Ewoud HONDIUS
Utrecht 1920/09/28: Married Magdalena Agathe van Haeften, 22, born in Utrecht, son of Frederik Willem van Haeften and Charlotte Francis.
Married (2) J.H. Swart.
 
Born 1899/08/19Utrecht 2 Johannes Magdalenus HONDIUS
Profession: Kantoorbediende (1930).
Amsterdam 1930/08/28: Married Maria Johanna Gosewina Zwaan, kantoorbediende (1930), born ±1904 in Utrecht, daughter of Fredrik Willem Zwaan and Johanna Catharina Schouten.
 
Born 1904/11/19Utrecht 3 Cornelia Jacoba Adriana HONDIUS
Confession: Remonstrants.
Hengelo 1930/10/02: Married Piet Boonstra, vertegenwoordiger (1930), 30, born in Coevorden, son of Feitze Sipke Boonstra and Johanna Elisabeth Koek.
 

Date City Name Date City Relation
Born 1871/02/05Doetinchem BF.5.3-1.2.6 Wilhelmina Anna Maria BENTFORT
Domburg 1888/08/09: Arrived as "badgast".
Died 1958/02/19
Bur. 1958/02/22
Arnhem
Bussum
Father
Marr. 1907/12/19UtrechtMarriage:  
Born 1881/03/04Twello (Ge) Anthonie François HULSEWÉ
Profession: Diploma-ing. (1907), hoofdvertegenwoordiger van Aron Zähler.
Son of Gerard Jan Hulsewé, ingenieur en grondeigenaar, born 1843/04/20 in Usquert, married 1878/03/08 in Aalten Saska Johanna Paulina Anna Elisabeth Rutgers, born 1854/10/09 in Aalten, died 1911/02/19 in Zeist.
Died 1933/11/11Bussum
  Children:
Born 1910/01/31Charlottenburg (Berlin, Germany) 1 Anthony François Paulus HULSEWÉ
Profession: Prof Dr.
Married (1) C.L.Hoog.
Married (2) M.M. Wazniewska.
 
Born 1914/05/04Charlottenburg (Berlin, Germany) 2 Jacobus Johannes Ewoud HULSEWÉ
Married S.C. Verschoor.
 

Date City Name Date City Relation
Born 1836/09/29Zoeterwoude BF.5.3-1.4 Marinus Gijsbertus BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Advocaat in Leiden, griffier kantongerecht en lid gem.-raad in Vollenhove, griffier kantongerecht in Kampen (1886), 1e luit. schutterij.
Died 1889/11/18Kampen Father
Marr. 1868/10/21Vollenhove (Ov)Marriage:  
Born 1841/02/28Vollenhove (Ov) Henriëtte Wilhelmina Jeannetta SLOET tot WESTERHOLT
Baroness.
Daughter of baron Mr. Harmen Willem Jan Sloet tot Westerholt, kanunnik van Oldenzaal, vrederechter, kantonrechter in Vollenhove (1838), lid prov. Staten van Overijssel, born 1787/09/30 in Zutphen, baptized 1787/10/07 in Zutphen, died 1840/10/05 in Vollenhove, married 1828/07/17 in Vollenhove Johanna Florentina Hennink, born 1806/05/03 in Vollenhove, baptized1806/05/11 in Vollenhove, died 1873/10/25 in Vollenhove.
Died 1896/07/16Kampen
  Children:
Born 1870/03/01Vollenhove (Ov) 1 Christiaan Reinhart Died 1888/07/19Kampen
Born 1871/11/14Vollenhove (Ov) 2 Harmen Willem Jan   Marriage
Born 1873/01/14Vollenhove (Ov) 3 Marie Henrie   Marriage
Born 1876/06/13Kampen 4 Petronella Wilhelmina
Profession: Onderwijzeres.
Died 1961/06/18
Crem. 1961/06/22
Bennekom (Ge)
Dieren (Ge)
Born 1876/06/13Kampen 5 Robbert Adolf Burghard Jan Died 1877/05/16Kampen
Born 1878/08/06Kampen 6 Robbert Adolf Burghard Jan Died 1942/12/12Loosduinen (ZH)
Born 1883/06/27Kampen 7 Henriette Wilhelmine Jeannette Johanna Florentine   Marriage
Born 1885/02/16Kampen 8 Marinus Gijsbertus Died 1885/03/22Kampen

Date City Name Date City Relation
Born 1871/11/14Vollenhove (Ov) BF.5.3-1.4.2 Harmen Willem Jan BENTFORT VAN VALKENBURG
Confession: Remonstrants. Profession: 2e luitenant (Riouw, 1899; Benkoelen, 1902; Riouw, 1903), 1e luitenant (Riouw, 1903; Atjeh, 1907) infanterie O.-I. L., kapitein (1912; Kuta Radja, 1914; Tapatoaan, 1915; Tjimahi, 1919), majoor (1921; Surabaja, 1923-1925) inf. O.-I.L.
1900: Departed from Nijmegen to Batavia.
Rotterdam 1921/08/09: Arrived o/b "Patria" from Batavia.
Marseille 1928/10/31: Departed o/b "Sibajak" to Rotterdam (from Batavia).
Amsterdam 1929/08/27: Departed with his family o/b "Koningin der Nederlanden" to Batavia.
Died 1951/02/08
Bur. 1951/02/10
Arnhem
Arnhem
Father
Marr. 1900/02/13NijmegenMarriage:  
Born 1874/04/22Doetinchem Jacoba Johanna Ewoudina BENTFORT
Domburg 1888/08/09: Arrived as "badgast".
Died 1957/04/11
Bur. 1957/04/15
Arnhem
Arnhem
Father
  Children:
Born 1901/01/08Semarang (Java, Indonesia) 1 Maria Cornelia Theodora   Marriage
Born 1902/01/21Tandjungpinang (Riouw, Indonesia) 2 Willem Jan   Marriage
Born 1905/10/28Tandjungpinang (Riouw, Indonesia) 3 Henriette Willemine Jeannette   Marriage
Born 1907/10/13Kota Radja (Atjeh, Indonesia) 4 Maria   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 1901/01/08Semarang (Java, Indonesia) BF.5.3-1.4.2-1 Maria Cornelia Theodora BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Ambtenaar ter beschikking (1921), commies-stenotypist (Djakarta, 1940).
Rotterdam 1920/05/16: Departure o/b "Sindoro" to Dutch East India.
Died 1998/06/18
Bur. 1998/06/23
Arnhem
Arnhem
Father
Marr. 1923/03/20Malang (Java, Indonesia)Marriage:Div. 1937/11/26Batavia Raad van Justitie
Born 1897/11/18Surabaja (Java, Indonesia) Willem MOLLINGER
Profession: KMA, 2e luitenant infanterie NIL (1920) 1e luitenant infanterie (Gombong, 1921; Weltevreden, 1923; Salitaga, 1924; Weltevreden, 1925; Makasar, 1929-1931); ambtenaar tbv Financiën (Makasar, 1931; Surabaja, 1932), ambtenaar Belasting Accountsdienst (Surabaja, 1934) sinoloog Belasting Accountantsdienst (Semarang, 1938-1941), dir. Ing.-bureau Hilverhaghe.
Son of Alexander Mollinger and Gerardine Amélie Henriette de Rijk.
Semarang (Java, Indonesia) 1939/11/23: Married (2) Leila Justina Magdalena van Pajsz.
 

Date City Name Date City Relation
Born 1902/01/21Tandjungpinang (Riouw, Indonesia) BF.5.3-1.4.2-2 Willem Jan BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Commies weeskamer (Surabaja, -1928), administratief employé BPM (Semarang, 1937; Bandung, 1941), soldaat infanterie (WW II).
Rotterdam 1921/08/09: Arrived o/b "Patria" from Batavia.
Rotterdam 1926/10/06: Departed o/b "Patria" to Batavia.
He died as prisoner of war.
Died 1943/03/30
Crem. 
Kamioka (Japan)
Yes
Father
Marr. 1939/01/27UtrechtMarriage:  
Born 1903/04/23Utrecht Elisabeth Cornelia PEIFFER
Died in Japanese concentration camp "Semarang".
Died 1945/07/16Semarang (Java, Indonesia)
  Children:
Born 1939/11/30Surabaja (Java, Indonesia) 1 Elise Jacoba   Marriage
Born 1942/04/28Surabaja (Java, Indonesia) 2 Johanna Theophine   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 1939/11/30Surabaja (Java, Indonesia) BF.5.3-1.4.2-2.1 Elise Jacoba BENTFORT VAN VALKENBURG   Father
Marr. YesMarriage:  
Born 19Q2 F. BLOEMA  

Date City Name Date City Relation
Born 1942/04/28Surabaja (Java, Indonesia) BF.5.3-1.4.2-2.2 Johanna Theophine BENTFORT VAN VALKENBURG   Father
Marr. >1966/04Marriage:  
Born 19Q2 H.A. SCHOLL
Called Henk.
 
  Children:
Born 19Q3 1 Ariadné SCHOLL  
Born 19Q3 2 Febe SCHOLL  
Born 19Q3 3 Lean SCHOLL  

Date City Name Date City Relation
Born 1905/10/28Tandjungpinang (Riouw, Indonesia) BF.5.3-1.4.2-3 Henriette Willemine Jeannette BENTFORT VAN VALKENBURG
???1955/11/08: - Arrived in Melbourne o/b Johan Van Oldenbarnevelt.
Died 1990/05/18Amstelveen Father
Marr. 1928/11/11Djakarta (Java, Indonesia)Marriage:Div. 1936/07/15's-Gravenhage
Born 1893/08/29Surabaja (Java, Indonesia) Everhard Frederik Levinus BENJAMIN
Profession: Employé (Weltevreden, 1925), procuratiehouder (Surabaja, 1927) N.V.W.H. Müller Co; administrateur (Weltevreden, 192), procuratiehouder (Weltevreden, 1930), (Weltevreden, 1932) adj.-directeur Reclamebedrijf Aneta; journalist.
Divorcee of Jetske Johanna Aaltje Gertrude Wigéri van Edema.
Son of Julius Jacob Benjamin, vertegenwoordiger Handelsvereeniging Amsterdam (Surabaja, 1893), hoofdagent Koloniale bank (Surabaja, 1905-1912), married 1892/11/03 in Sidhoardjo (Surabaja) Maria Geertruida Tack.
Died 1945/01/16Japanese concentration camp "Thimahi"
  Children:
   1 Frederic Henric Adolphe BENJAMIN   

Date City Name Date City Relation
Born 1907/10/13Kota Radja (Atjeh, Indonesia) BF.5.3-1.4.2-4 Maria BENTFORT VAN VALKENBURG Died 2001/03/11Perth (WA, Australia) Father
Marr. 1928/01/24Surabaja (Java, Indonesia)Marriage:Div.Reg. 1969/12/18's-Gravenhage
Born 1905/09/19Groningen Martinus Albert Johan DERKSEMA
Profession: Luitenant ter zee (1934), luitenant ter zee 2e klas (Java: 1930-1932, 1938-1939), kapitein-luitent ter zee (onderzeedienst), hoofdingenieur Octrooiraad.
Son of Johannes Derksema, graanhandelaar (1899), koopman (1905) zuivelproducten, born 1869/09/28 in Groningen, died 1947/02/07 in 's-Gravenhage, married 1899/11/04 in Nieuw-Helvoet (ZH) Anna Louisa van Veldhuijzen, born 1878/09/27 in Den Helder, died 1958/05/30 in 's-Gravenhage.
Groningen 1970/01/22: Married (2) Wilhelmina Frederika Sophia Sanders, born 1934/02/01 in Djakarta (Java, Indonesia), died 2010/10/19 in Maastricht, cremated 2010/10/25 in Heerlen.
Died 1977/07/27's-Gravenhage
  Children:
   1 Mary DERKSEMA   
   2 Martin DERKSEMA   
Born 1934/12/17Den Helder 3 Stillborn son DERKSEMA  
   4 Willem Johan DERKSEMA   
Born 19Q2 5 Dick DERKSEMA  

Date City Name Date City Relation
Born 1873/01/14Vollenhove (Ov) BF.5.3-1.4.3 Marie Henrie BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Werktuigk. diploma-ing., werktuigkundige Petroleum Mij Moeara Enim (Palembang, 1901-1904). dir. Arnhemsche Petroleummij.
Died 1946/09/07
Bur. 1946/09/11
Hengelo
Oegstgeest
Father
Marr. 1923/07/14Budapest (Hungary)Marriage:  
Born 1900/09/14Budapest (Hungary) Adriana Wilhelmina Johanna KÖRVER
Daughter of Dr. Etienne Körfer and Henriette Christophe Upmeijer.
Died 1980/02/16
Bur. 1980/02/23
Leiden
Oegstgeest
  Children:
Born 1924/04/09Ploesti (Rumania) 1 Sylvia Irena Henriette
Profession: Lerares handwerken in Gouda.
Died 2010/11/18
Bur. 2010/11/25
Rotterdam
Oegstgeest
Born 1926/05/03Ploesti (Rumania) 2 Tibor Christiaan Died very young 
Born 1928/04/09's-Gravenhage 3 Nelly Cornelia   Marriage
Born 1932/11/13Leiden 4 Elisabeth
Profession: Onderwijzeres Pieter Fransenschool in Bovenkarspel (NH).
Died 2014/09/04
Bur. 2014/09/10
's-Gravenhage
Oegstgeest
Born 1934/08/31Oegstgeest 5 Henri Adriaan   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 1928/04/09's-Gravenhage BF.5.3-1.4.3-3 Nelly Cornelia BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Ambtenaar Min. van Binnenlandse Zaken.
Died >1989/12/05  Father
Marr. 1988/07/08's-GravenhageMarriage:  
Born 1913/08/13Heemstede Nicolaas Gijsbertus WAASDORP
Profession: Machine bankwerker, leraar NO, controleur, consulent leerlingwezen.
Widower of Regina Maria Timmerman, born 1912/12/11 in Amsterdam, married 1945/11/14 in Haarlem, died 1966/04/12 in Haarlem.
Widower of Johanna Christina Cornelia Teunissen, born 1913/01/12 in Haarzuilens, married 1966/10/14 in Eindhoven, died 1987/11/15 in Geldrop.
Son of Gijsbertus Nicolaas Waasdorp, kruidenier (1900), born 1872/12/05 in Bloemendaal, married 1900/05/16 in Haarlemmermeer Berdina Anna Catharina van der Eem, born 1877/01/31 in Haarlemmermeer.
Died 1989/12/05Geldrop (NB)

Date City Name Date City Relation
Born 1934/08/31Oegstgeest BF.5.3-1.4.3-5 Henri Adriaan BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Mr. in de rechten.
  Father
Marr. 1965/10/23OegstgeestMarriage:  
Born 1936/11/23Leimuiden (ZH) Bertha STAPENSEA  
  Children:
Born 1968/09/21Oegstgeest 1 Henri Marinus Dirk   Marriage
   2 Florentina Henriëtte Wilhelmina    Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 1968/09/21Oegstgeest BF.5.3-1.4.3-5.1 Henri Marinus Dirk BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Advocaat (Houthoff Buruma, 1996-2004; Duijnstee van der Wilk, 2004-), docent faillissementsrecht beroepsopleiding vd Nederlandse Orde van Advocaten, substituut griffier bij de Raad van Discipline ('s-Gravenhage).
  Father
  Marriage:  
Born 1971/10/12Uden (NB) Yvette Anna Maria GRIMBERGEN
Profession: Arts.
 
  Children:
Born 2006/03/08Leiden 1 Victor Henri  
Born 2009/08/13Rotterdam 2 Tobias Dirk  

Date City Name Date City Relation
   BF.5.3-1.4.3-5.2 Florentina Henriëtte Wilhelmina BENTFORT VAN VALKENBURG    Father

Date City Name Date City Relation
Born 1838/02/06Zoeterwoude BF.5.3-1.5 Johanna Maria Rudolphina BENTFORT VAN VALKENBURG Died 1915/04/21's-Gravenhage Father
Marr. 1865/04/20ZoeterwoudeMarriage 1:  
Born 1836/07/03Zoeterwoude Albertus Jacobus WIJNSTROOM
Profession: Advocaat en notaris in Leiden (-1878).
Son of Anthonij Wijnstroom and Johanna Cornelia Langelaan.
Died 1878/12/28Leiden
Marr. 1881/05/17KampenMarriage 2:  
Born 1822/03/30Blokzijl Albertus HÖFELT
Profession: Landbouwer (1848), notaris (1881) in Kampen, kantonrechter plv. in Vollenhoven.
Widower of Barta Gesiena Swart, born 1824/07/03 in Kampen, daughter of Hector Jansen Swart, koopman (1824), born 1798/03/18 in Kampen, died 1852(?) in Kampen, married 1823/09/04 in Kampen Hendrieka de Jong, born 1797/10/01 in Kampen, died 1868/12/13 in Deventer.
Son of Carel Willem Adriaan Höfelt and Adriana Kiers.
Died 1901/04/28Utrecht

Date City Name Date City Relation
Born 1840/05/21Zoeterwoude BF.5.3-1.7 Christiaan Reinhart BENTFORT VAN VALKENBURG
Heer van Valkenburg (-1885). Profession: 1857/08/05: 5e regiment dragonders,
1863/12/29: 2e luitenant bij de cavallerie van het leger in Ned.-Indië,
1864/04/17: On SS Gerhard Pieter Servatius from Rotterdam to Indonesia,
1874/10/15: Ritmeester,
1879: Discharged honourably because of "ligchamelijke ongeschiktheid".
Died 1889/08/11Kampen Father
Marr. 1866/03/27Salatiga (Java, Indonesia)Marriage 1:  
Born 1836/07/25Nieuwer-Amstel (Amstelveen) Wilhelmina Frederika Alexandrina EBELL
Delft: 1866/03/27: Married "met de handschoen".
Daughter of Carel Willem Ebell and Cornelia Sophia Otken.
Died 1876/01/12Salatiga (Java, Indonesia)
  Children:
Born 1869/02/24Surabaja (Java, Indonesia) 1 Carel Christiaan Petrus   Marriage
Born 1870/06/28Surabaja (Java, Indonesia) 2 Petronella Wilhelmina Frederika Alexandrina Died 1870/07/23Surabaja (Java, Indonesia)
Born 1871/11/23Vlaardingen 3 Anna Paulina Died 1876/10/25Salatiga (Java, Indonesia)
Born 1873/10/12Buitenzorg (Java, Indonesia) 4 Jennij Diederika Died 1956/01/16Geel (Belgium)
Born 1876/01/04Salatiga (Java, Indonesia) 5 Christiaan Reynhart   Marriage
Marr. 1878/03/13Surakarta (Java, Indonesia)Marriage 2:  
Born 1852/03/07Batavia (Java, Indonesia) Anna Maria van HENGEL
Daughter of Ds. Fredrik Ulderik van Hengel, predikant, born 1814/01/11 in Grootebroek, died 1876/05/15 in Hilversum, married 1841/11/04 in Valkenburg Pauline Aletta van den Ende, born 1818/09/15 in Rotterdam, died 1853/10/28 in Batavia.
Died 1927/07/03Kampen
  Children:
Born 1879/03/24Salatiga (Java, Indonesia) 6 Frederik Ulrich   Marriage
Born 1880/03/03Kampen 7 Wilhelmina Catharina Died 1957/01/27
Crem. yes
Velp
Born 1882/04/11Kampen 8 Tjarda Paulus   Marriage
Born 1883/07/02Kampen 9 August Adolf Died 1884Kampen
Born 1886/01/25Kampen 10 Marie Louise Wilhelmine Frédérique   Marriage
Born 1887/11/02Kampen 11 August Adolf   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 1869/02/24Surabaja (Java, Indonesia) BF.5.3-1.7.1 Carel Christiaan Petrus BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Gezagvoerder bij Dept. Kol. Vaartuigen in West-Indië.
Died 1900/01/25Paramaribo (Surinam) Father
Marr. 1897/10/14RotterdamMarriage:  
Born 1871/08/09Rotterdam Catharina Pieternella GOOSSENS
Married "met de handschoen".
Daughter of Jan Goossens, kapitein koopvaardij (1859, 1871), born 1828/11/12 in Nieuwe Pekela, died 1892/09/14 in Rotterdam, married 1859/11/16 in Rotterdam Catharina Wiertsema, born 1836/04/27 in Appingedam, died 1912/11/14 in Rotterdam.
Rotterdam 1906/05/17: Married (2) Fritz Rindermann, scheepsgezagvoerder (1906), born 1871/09/22 in Barmen (Germany), died 1943/05/27 in Zeist, son of Heinrich Oskar Rindermann, koopman in koloniale waren (1906), married Emilie Sandmann.
Died 1954/07/20
Bur. 1954/07/24
Apeldoorn
Rotterdam
  Children:
Born 1898/10/22Paramaribo (Surinam) 1 Catharina Maria   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 1898/10/22Paramaribo (Surinam) BF.5.3-1.7.1-1 Catharina Maria BENTFORT VAN VALKENBURG Died 1985/06/18
Bur. 1985/06/24
Rotterdam
Rotterdam
Father
Marr. 1926/04/08RotterdamMarriage 1:  
Born 1900/11/10Veendam Ties VOS
Profession: Stuurman Holland-Amerika Lijn.
Son of Melchir Vos, boekhouder (1895, 1900, 1918), born 1865/10/26 in Veendam, died 1918/10/24 in Veendam, married 1895/05/30 in Veendam Niessina Boer, born 1868/08/07 in Zuidwending (Veendam), died 1923/12/05 in Veendam.
Died 1930/04/03Christobal Colon (Panama)
  Children:
Born 1928/08/31Rotterdam 1 Stillborn son VOS  
Marr. 1948/05/26ZeistMarriage 2:  
Born 1887/11/02Kampen August Adolf BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Employé onderneming Tjisalak (Parungkuda, 1916), employé onderneming (Bandung, 1928), employé onderneming Tjibaroesa (Lemah Abang (1930), employé onderneming Tjileungsi (Buitenzorg, 1932), employé onderneming Tingardjaja (Tjleungsi, 1938), employé onderneming (Buitenzorg, 1941).
Widower of Augustina Carolina van Hengel.
1911/11/16: Moved to Indonesia.
Died 1956/06/28Zeist Father

Date City Name Date City Relation
Born 1876/01/04Salatiga (Java, Indonesia) BF.5.3-1.7.5 Christiaan Reynhart BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Employé onderneming Kali Tello (Malang, 1901-1903), employé onderneming Poerwodadie (Malang, 1908), admin. 3e klasse Gouvernements Pandhuisdienst (Magelang, 1909; Kediri, 1910).
Died 1911/05/08Malang (Java, Indonesia) Father
Marr. 1904/10/06Malang (Java, Indonesia)Marriage:  
Born 1883/06/11Meester Cornelis (Java, Indonesia) Nelly Johanna KRCH
Legitimated. Profession: Employé Baume & Co (Surabaja, 1912-1922).
Daughter of Dr Wenzel Fransz Krch, officier van gezondheid 2e klasse (1877), 1e klasse (1883-1897), geneesheer (1897), died 1902/11/24 in Semarang, married Elizabeth Bertz, born 1849/01/14 in Djakarta, died 1883/09/18 in Semarang.
Surabaja ±1926: Married (2) O. Roelofsen, magazijnmeester Genie, hoofdadministrateur Genie, administrateur Algemene Pakhuizen, died >1941.
Died 1941/07/23 
  Children:
Born 1905/09/08Malang (Java, Indonesia) 1 Wenzel Fransz   Marriage
Born 1909/04/10Magelang (Kedu, Java, Indonesia) 2 Adeline   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 1905/09/08Malang (Java, Indonesia) BF.5.3-1.7.5-1 Wenzel Fransz BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Aspirant douanecommies (Surabaja, 197-1927), onderbeheerder 1e klas Gouvernements Pandhuis (Surabaja, 1931-1934), tijdelijk waarnemend beheerder 1e klasse Pandhuisdienst (Losarang, 1937), electricien (1942), L.Sld KNIL.
Died 1945/07/28Song Khalia (Thailand) Father
Marr. 1931/05/09Marriage:  
Born 1909/09/24Tjilatjap (Banjumas, Java, Indonesia) Sophie von HUGO
Daughter of Willem Hendrik von Hugo, handelsemployé (1909) born 1875/05/24 in Semarang, married Josephiene Wagenaar, born 1886/06/04 in Montrado (Singkawang).
 

Date City Name Date City Relation
Born 1909/04/10Magelang (Kedu, Java, Indonesia) BF.5.3-1.7.5-2 Adeline BENTFORT VAN VALKENBURG
The marriage with N.M. Jansen is somewhat speculative.
Died >1978/08/03  Father
Marr. 1961/04/04WassenaarMarriage:  
Born 1887/09/11Amsterdam Nicolaas Antonius JANTSENIUS
KB 1968/04/23: Name Jansen changed into Jantsenius.
Profession: Stenograaf (1917), waarnemend hoofd (1920), hoofd (1921-1935) stenografische dienst Volksraad NOI.
Divorcee of Margaretha Scheepmaaker, born 1896/07/26 in Amsterdam, married 1917/06/09 in Hilversum, registered divorce 1924/11/05 in Djakarta (Java, Indonesia), died 1982/02/15 in Hilversum, daughter of Eldert Scheepmaaker, doodgraver (1880), magazijnmeester (1896), born 1857/01/01 in Amsterdam, died 1915/05/01 in Amsterdam, married 1880/11/18 in Amsterdam Elisabeth Johanna Buurman, born 1860/10/26 in Werkhoven, died 1929/12/15 in Hilversum.
Widower of Rosalia Fuchs, born 1899/11/08 in Solok (Sumatra, Indonesia), married 1934/03/28 in Djatinegera (Java, Indonesia), died 1958/08/02 in Leiden.
Son of Jacob Hendrik Jansen, timmerman (1885), opzichter (1917), born 1857/02/28 in Amsterdam, married 1885/07/09 in Amsterdam Kato de Graaff, born 1860/11/23 in Amsterdam.
Died 1978/08/03's-Gravenhage

Date City Name Date City Relation
Born 1879/03/24Salatiga (Java, Indonesia) BF.5.3-1.7.6 Frederik Ulrich BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Ambtenaar SS, spoorwegcommissies (1924), commies bij de nederlandsche spoorwegen (1926).
Died 1926/01/12Zwolle Father
Marr. 1924/10/02KampenMarriage:  
Born 1896/03/04Langezwaag Johanna Wilhelmina Frederika BANGE
Daughter of Ds. Jacobus Johannes Henricus Bange, predikant (1885, 1896, 1924), born 1862/12/21 in Sappemeer, died 1928/05/31 in Hilversum, married 1885/11/12 in Blankenham (OV) Biena Ziessen, born 1860/06/02 in Hoogezand, died 1934/02/01 in Hilversum.
Died >1926/01/12 
  Children:
Born 1925/07/16Zwolle 1 Christiaan Reinhart
Profession: Vertegenwoordiger
Died 1970/03/03
Bur. 1970/03/06
Amsterdam
Amsterdam

Date City Name Date City Relation
Born 1882/04/11Kampen BF.5.3-1.7.8 Tjarda Paulus BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Employé onderneming Donowarie (Malang, 1904), employé onderneming Soeko Ramé (Malang, 1905), employé onderneming Paron (Kediri, 1907), employé onderneming Alas Djengolo (Kepandjen, 1908), employé Landbouw Mij Oud Djember (Djember, 1909), employé onderneming Adm. Boemiajoe (Kepandjen, 1913), employé Cautchuc Onderneming Blimbing (Pekalongan, 1914), employé onderneming Gerengredjo (Petoeng, 1915), employé ondermening Tjisalak (Paroengkoeda, 1916). employé onderneming Bolang (Parangkoeda, 1923), employé onderneming Tjikasintoe (Soekaboemi, 1927), employé (Bandung, 1934-1941).
1902: Emigrated to Malang, Dutch East Indies.
Died in Japanese concentration camp "Semarang".
Died 1944/10/13Semarang (Java, Indonesia) Father
Marr. <1908Marriage 1:  
Born 18Q4 J.M. JANSEN
Not mentioned in Nieuw Adresboek of 1910 and later.
 
Marr. 1920/02/17Bandung (Java, Indonesia)Marriage 2:  
Born ±1884 Agatha BRESSLER
Daughter of Johann August Michael Bressler, apotheker (Bandung 1901), born 1849/11/17 in Utrecht, died 1916/09/16 in Bandung (Java, Indonesia).
Died in Japanese concentration camp "Semarang".
Died 1944/03/25Semarang (Java, Indonesia)

Date City Name Date City Relation
Born 1886/01/25Kampen BF.5.3-1.7.10 Marie Louise Wilhelmine Frédérique BENTFORT VAN VALKENBURG Died 1972/10/25Voorburg Father
Marr. 1910/10/27KampenMarriage:  
Born 1883/08/30Bergen op Zoom Cornelis TISSOT van PATOT
Profession: 2e luitenant (1910), kol. mil. admin. K.N.I.L.
Son of Louis Tissot van Patot, fourier infanterie (1882), sergeant infanterie (1883, 1885), born 1856/10/29 in 's-Gravenmoer, died 1885/02/22 in Bergen op Zoom, married 1882/02/16 in Bergen op Zoom Goela Pieternella de Jager, born 1861/06/11 in Bergen op Zoom died 1937/06/08 in 's-Gravenhage.
Died 1961/11/15Haarlem
  Children:
Born 1916/09/29Ambarawa (Java, Indonesia) 1 Rie TISSOT van PATOT
Married Cor Monster, died 2001/11/05.
Born Marian Monster. (Married Irwin van der Harst, Children: Norbért van der Harst; Carole van der Harst.)
Born Freek Monster.
Died 2008/02/13
Crem. 2008/02/18
Zwolle
Born 19Q1 2 Louis TISSOT van PATOT
Born Pierre Tissot van Patot.
 
Born 1925 3 Frederik Hendrik TISSOT van PATOT Died 1925/07/03Princenhage

Date City Name Date City Relation
Born 1887/11/02Kampen BF.5.3-1.7.11 August Adolf BENTFORT VAN VALKENBURG
Profession: Employé onderneming Tjisalak (Parungkuda, 1916), employé onderneming (Bandung, 1928), employé onderneming Tjibaroesa (Lemah Abang (1930), employé onderneming Tjileungsi (Buitenzorg, 1932), employé onderneming Tingardjaja (Tjleungsi, 1938), employé onderneming (Buitenzorg, 1941).
1911/11/16: Moved to Indonesia.
Died 1956/06/28Zeist Father
Marr. 1919/01/04Bandung (Java, Indonesia)Marriage 1:  
Born 1878/03/02Semarang (Java, Indonesia) Augustina Carolina van HENGEL
Daughter of Frederik Carel Nicolaas van Hengel, bureauchef Daendels & Co, born 1845/01/11 in Makasser (Celebes), died 1901/04/18 in Batavia, married 1876/11/18 in Demak, Java, Augustina Adriana Beets, born 1853/08/01 in Den Helder, died 1944/11/11 in Bandung.
Died in Japanese concentration camp "Makassar".
Died 1945/03/19Meester Cornelis (Java, Indonesia)
  Children:
Born 1920/03/26Sukabumi (Java, Indonesia) 1 Maria Augusta   Marriage
Born 1922/07/20Sukabumi (Java, Indonesia) 2 Johanna Carolina   Marriage
Marr. 1948/05/26ZeistMarriage 2:  
Born 1898/10/22Paramaribo (Surinam) Catharina Maria BENTFORT VAN VALKENBURG
Widow of Ties Vos.
Died 1985/06/18
Bur. 1985/06/24
Rotterdam
Rotterdam
Father

Date City Name Date City Relation
Born 1920/03/26Sukabumi (Java, Indonesia) BF.5.3-1.7.11-1 Maria Augusta BENTFORT VAN VALKENBURG   Father
Marr. 1949/04/01VoorburgMarriage:  
Born 1916/05/25Voorburg Johannes Cornelis STADHOUDER
Profession: Employé garagebedrijf.
Son of Reinier Leenderd Stadhouder and Hendrika Alida Kooreman.
 

Date City Name Date City Relation
Born 1922/07/20Sukabumi (Java, Indonesia) BF.5.3-1.7.11-2 Johanna Carolina BENTFORT VAN VALKENBURG   Father
Marr. 1950/03/27BloemendaalMarriage:  
Born 1919/05/01Sloten (Amsterdam) Nico BOLDINGH
Profession: Directeur Bolrek Reclame- en Alg. Arvertentie Bureau.
Son of Gerrit Boldingh and Anna Elizabeth Catharina Maria van den Heuvel.
 

Date City Name Date City Relation
Born 1847/11/23Zoeterwoude BF.5.3-1.13 Maria Petronella Wilhelmina BENTFORT VAN VALKENBURG Died 1917/04/06's-Gravenhage Father
Marr. 1868/06/04ZoeterwoudeMarriage:  
Born 1841/05/12Noordwolde Petrus DANNENBARGH
Profession: 1e luitenant der artillerie (1866, 1877), lid van firma Vonk Robbers & Dannenbargh (1873-1876), kapitein (1880), majoor-magazijnmeester (1896), luitenant-kolonel der artillerie (1901).
Son of Ds. Herman Wilhelm Hoseas Dannenbargh, predikant, born 1810/08/31 in Noordhorn, died 1858/12/01 in Noordwolde, married 1840/07/24 in Steenwijk Marianne Johanna Meesters, born 1817/05/15 in Steenwijk, died 1859/10/12 in Steenwijk
Died 1909/07/27Wildbad (Würtemburg, Germany)
  Children:
Born 1877/10/09Doesburg 1 Stillborn daughter DANNENBARGH  

Genus created this page.