Back to home page

The Valkenburg Families

Pedigree Schijndel, Noord-Brabant

Last update: 2019/02/04

Introduction

Pedigree Schijndel, Noord-Brabant

Date City Name Date City Relation
Born 16Q1 SD Antonius van VALCKENBORGH  
  Marriage:  
   Name unknown.  
  Children:
Born 16Q2 1 Everardus   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 16Q2 SD.1 Everardus van VALCKENBORGH
In 1678 werden Dirk Roefen, Gerrit Gijsberts en Arien Ariens verdacht van een geweldpleging t.o.v. het huis van Evert van Valkenburg in Schijndel.
Oirschot 1681/09/22: Witness RK baptism of Antonia, daughter of Gualterus Anthonius and Petra Everardus (other witness: Catharina Gualterus).
Schijndel 1697/11/20: Witness (as Everardus Antonii van Valckenborgh) RK baptism of Adrianus, son of Antonius Everardi van Valckenborgh and Margreta Adriani Nicolai.
Burial: Geref., note: Left 3 children.
Bur. 1710/05/22Schijndel (NB) Father
Marr. YesMarriage:  
Born 16Q2 Jenneken
Burial note: Left 3 children in 't Elschoth.
Bur. 1690/06/10Schijndel (NB)
  Children: NB Family relation is based on city and patronym!
Born 16Q2 1 Frans Evers van FALCKENBORGH   Marriage
Born 16Q2 2 Antonius   Marriage
Born 16Q2 3 Peterken Everts van VALKENBORH   Marriage
Born 16Q3 4 Eijken Evers van FALCKENBORGH
Gemonde (Sint-Michielsgestel) 1689/01/08: Witness RK baptism of Eijken, daughter of Tunnis Evers van Valckenborgh and Marijke Ariaens Claessen.
Gemonde (Sint-Michielsgestel) 1690/12/29: Witness RK baptism of Joanna, daughter of Thunnis Everts van Valckenborgh and Merijke Adriaens.
Gemonde (Sint-Michielsgestel) 1695/04/07: Witness RK baptism of Maria, daughter of Antonij Evers van Valckenborgh and Maria Adriaen Claessen.
Burial note: Pro deo.
Bur. 1730/10/25Schijndel (NB)
Born 16Q3 5 Johan Evers
Gemonde (Sint-Michielsgestel) 1690/12/29: Witness RK baptism of Joanna, daughter of Thunnis Everts van Valckenborgh and Merijke Adriaens.
Gemonde (Sint-Michielsgestel) 1695/04/07: Witness (represented by Neeske Peter Jansen) RK baptism of Maria, daughter of Antonij Evers van Valckenborgh and Maria Adriaen Claessen.
Rosmalen 1720/01/11: Witness RK baptism of Joanna, daughter of Joannes van Valckenburgh and Maria Thonisse.
 

Date City Name Date City Relation
Born 16Q2Schijndel (NB) SD.1.1 Frans Everts van VALCKENBORG
Gemonde (Sint-Michielsgestel) 1689/01/08: Witness RK baptism of Eijken, daughter of Tunnis Evers van Valckenborgh and Marijke Ariaens Claessen.
Nuland 1690/09/13: Compareert Willem Jansen van Dinther i.v.m. het gerechte part in een hoff ackerland genoemd den Hogencamp aan de Noordzijde, groot omtrent 10 vaetsaet gelegen te Nuland, beneffens erve Frans Evers van Valckenburgh zuidwaarts en noordwaarts Frans Evers voornoemt en Floris Gijsbars, strekkende van de ene einde van de erve weduwe Herbart Dircx, tot op de erve van de weduwe Bruijst Adriaans off het Zelants steeghsken, aangekomen voor de helft in een deling tegen zijn zuster en broeder en de andere helft bij coop van Adriaan Willems van Creijl, verkoopt het nu aan Frans Evers van Valckenburgh, waaruit te vergelden een zak of 8 vat rogge op OLV Lightmis aant Cantoor van de Heer van Deurne, als rentmeester van de geestelijke goederen, met de conditie dat ze beiden over de hoff lands over de voren aan de oosten cant vant malcanderen als mede wegens de Spellencamp, competerende Frans Evers sullen moeten uijtweghen,
Tekenen Jan Jansen van der Ven, G Croon.

Burial: Geref., note: Left wife and 3 children.
Bur. 1716/05/08Geffen (NB) Father
Ann. 1665/11/07Schijndel (NB)Marriage:  
Born 16Q2Gemonde (Sint-Michielsgestel) Jenneken JANS
Marriage (announcement): Geref., note: 1665/11/22: Met attestatie van Schijndel vertrokken. Burial note: Left 2 children.
Bur. 1717/01/13Geffen (NB)
  Children:
Born 16Q3 1 Child VALCKENBURCH Died 1671/07/10Geffen (NB)

Date City Name Date City Relation
Born 16Q2 SD.1.2 Antonius Everardi van VALKENBORGH
Gemonde (Sint-Michielsgestel) 1684/10/23: Witness RK baptism of Adrianus, son of Peter Jan Oijen and Leiske Adriaens (other witness: Jenneke Jansen).
Gemonde (Sint-Michielsgestel) 1686/11/03: Witness RK marriage of Gerrit Gijsbers and Willemken Adriaen Klassen (other witnesses: Hersken Janse van den Hende and Hersken Dortmans).
Sint-Michielsgestel 1717/11/14: Witness RK baptism of Henricus, son of Johannes Valckenburgh and Elisabeth Hendrix Hendrix.
Schijndel 1720/02/19: Witness RK baptism of Everardus, son of Petrus Walteri van Woensel and Joanna Anthonii van Valkenborgh.
Sint-Michielsgestel 1722/10/20: Witness RK baptism of Henricus, son of Joannes Falkenburgh and Elisabeth Henrici Gijsberts.
Schijndel 1726/01/14: Witness RK baptism of Maria, daughter of Martinus Mappas and Maria van Valkenburgh.
Sint-Michielsgestel 1730/11/19: Witness RK baptism of Elisabeth, daughter of Martinus Mappa and Maria Antonii Valkenburgh.
Burial: Geref., pro deo, note: Left wife and children.
Bur. 1739/01/19Schijndel (NB) Father
Marr. 1683/12/05Schijndel (NB)Marriage 1:  
Born 16Q3Berlicum (NB) Ida Henrici JOHANNESDR.
Marriage: RK.
 
Marr. 1684/06/12Gemonde (Sint-Michielsgestel)Marriage 2:  
Born 16Q3 Merijken Ariaens CLAESSEN
Called Maria Arien Claessen (1685, 1701), Marijke Ariaens Claessen (1689), Merijk Adriaens (1690), Maria Adriaen Claessen (1695), Maria Adriani Nicolai (1703), Maria (1739).
Marriage: RK, witnesses: Peter Jan Oijen and Jan Ariaen Claessen.
Burial: Geref., pro deo, note: Left children.
Bur. 1739/08/19Schijndel (NB)
  Children:
Bapt. 1685/06/05Gemonde (Sint-Michielsgestel) 1 Joannes VALCKENBORG
Baptism: RK, witnesses: Johan Evers and Leiske Adriaen Klaessen.
 
Bapt. 1689/01/08Gemonde (Sint-Michielsgestel) 2 Eijken van VALCKENBORGH
Baptism: RK, witnesses: Frans Evers van Falckenborgh and Eijken Evers van Falckenborgh.
Heeswijk 1710/07/19: Witness RK marriage of Petrus Antoni Valcaenborgh and Catharina Arensen .
 
Bapt. 1690/12/29Gemonde (Sint-Michielsgestel) 3 Joanna van VALCKENBORGH
Baptism: RK, witnesses: Johan Evers van Valkenborgh and Seijke Evers van Valkenborgh.
  Marriage
Bapt. 1695/04/07Gemonde (Sint-Michielsgestel) 4 Maria
Baptism: RK, witnesses: Neeske Peter Jansen, on behalf of Joannis Evers van Valckenborgh, and Seijke Evers van Valkenborgh.
  Marriage
Bapt. 1697/11/20Schijndel (NB) 5 Adrianus
Baptism: RK, witnesses: Everardus Antonii van Valckenborgh and Maria Jan Gijben van den Bogaert.
 
Bapt. 1701/03/24Schijndel (NB) 6 Christianus van VALKENBURGH
Baptism: RK, witnesses: Cornelius Coorsten and Maria Joannis Coorsten.
 
Bapt. 1703/03/28Schijndel (NB) 7 Petrus
Baptism: RK, witnesses: Gerardus Petri and Agnes Petri.
Schijndel (NB) 1726/06/30: Witness RK baptism of Gualterus, son of Petrus van Woensel and Johanna van Valkenbeurgh.
Schijndel (NB) 1727/07/13: Witness RK baptism of Joannes, son of Martinus Mappa and Maria van Valkenburgh.
Oirschot 1735/06/02: Witness (on behalf of Joannes van Berendonck) RK baptism of Christianus, son of Petrus Walterus van Wonsel and Joanna Antonius van Valckenburgh.
Burial: Pro deo.
Bur. 1773/07/26?Schijndel (NB)?
Born 17Q1 8 Lucia Teunisse VALCKENBURGH
Schijndel 1720/02/19: Witness (as Lucia Everardi) RK baptism of Everardus, son of Petrus Walteri van Woensel and Joanna Anthonii van Valkenborgh.
Sint-Michielsgestel 1726/07/21: Witness RK baptism of Anna Maria, daughter of Joannis Teunisse Valckenburgh and Elisabeth Hendrickx van der Horst.
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1690/12/29Gemonde (Sint-Michielsgestel) SD.1.2-3 Jenneken Teunis Everts van VALKENBORGH
Baptism: RK, witnesses: Johan Evers van Valckenborgh and Seijke Evers van Valckenborgh.
Schijndel 1715/06/13: Witness (as Joanna Antonii Everts) RK baptism of Adrianus, son of Petrus Antonii van Valkenborgh and Catharina Laurentii Wilbrordi van Breght.
  Father
Marr. YesMarriage 1:  
Born 16Q4 Name unknown. Died <1717/01/30 
Ann. 1717/01/30
Marr. 1717/05/30
Schijndel (NB)
Schijndel (NB)
Marriage 2:  
Born 16Q4Oirschot (NB) Peter Wouters van WOENSEL
Marriage (announcement): Geref., witnesses a.o.: Peter Janssen van Engeland and Teunis Everts van Valkenborgh.
Schijndel 1717/05/23: 'Borgbrief' at the occasion of the marriage.
Schijndel 1717/05/30: Married RK, witnesses a.o.: Joannes Walteri van Woensel and Anthonia Walteri van Woensel.
Sint-Michielsgestel 1761/10/11: Married Geref. (2) Johanna van Santen, born in 's-Hertogenbosch
 
  Children:
Bapt. 1717/10/19Schijndel (NB) 1 Joanna van WOENSEL
Baptism: RK, witnesses: Petrus Anthonii Everardi van Valkenborgh and Joanna Walteri van Woensel.
 
Bapt. 1720/02/19Schijndel (NB) 2 Everardus van WOENSEL
Baptism: RK, witnesses: Anthonius van Valkenborgh and Lucia Everardi van Valkenborgh. Note: Father: Extraneus.
 
Bapt. 1726/06/30Schijndel (NB) 3 Gualterus van WOENSEL
Baptism: RK, witnesses: Petrus van Valkenbeurgh and Anthonia van Woensel.
 
Bapt. 1731/02/08Oirschot (NB) 4 Anna van WONSEL
Baptism: RK, witnesses: Gerardus Joannes Erve and Helena Wilhelmus Luijtens on behalf of Maria Antonius van Valkenburgh.
 
Bapt. 1735/06/02Oirschot (NB) 5 Christianus van WONSEL
Baptism: RK, witnesses: Joannes van Berendonck on behalf of Petrus Antonius van Valckenburgh and Anna Maria Joanni van Duppe.
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1695/04/07Gemonde (Sint-Michielsgestel) SD.1.2-4 Maria Antonius van VALCKENBORGH
Baptism: RK, witnesses: Neeske Peter Jansen, on behalf of Joannis Evers van Valckenborgh, and Seijke Evers van Valckenborgh.
Sint-Michielsgestel 1715/11/25: Witness RK baptism of Elisabeth, daughter of Johannes Antonisse van Valkenburgh and Elisabeth.
Oirschot 1731/02/08: Witness RK baptism of Anna, daughter of Petrus Walterus van Wonsel and Joanna.
Bur. 1769/10/09Schijndel (NB) Father
Ann. 1724/12/23
Marr. 1725/01/07
's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch fort Isabella
Marriage:  
Bapt. 1702/02/18Breda Martinus (Franciscus) MAPPA
Profession: Sold. in het regiment van colonel Soutlande onder de comp. van capt. Tattenbagh (1724).
Baptism: RK, witnesses: Peter Franciscus Lalau and Maria Smolders. Son of Nicolaas Mappa and Maria van Teteringhe.
'-Hertogenbosch 1725/03/14: Witness RK baptism of Gertrudis, daughter of Remigius van Rijms and Eva Casparis other witness: Gertrudis van Rijms).
 
  Children:
Bapt. 1724/04/24's-Hertogenbosch St.Jacob 1 Joannes VALKENBORGH
Baptism: RK, peter: Henricus Notingh, meter: Maria van Handel.
 
Bapt. 1726/01/14Schijndel (NB) 2 Maria MAPPAS
Baptism: RK, witnesses: Anthonius van Valkenburgh and Johanna van Woensel.
 
Bapt. 1727/07/13Schijndel (NB) 3 Joannes MAPPA
Baptism: RK, witnesses: Petrus van Valkenbeurgh and Maria van Valkenbeurgh.
 
Bapt. 1730/11/19Sint-Michielsgestel 4 Nicolaas MAPPA
Baptism: RK, witnesses: Adam Mappa and Paulina van den Langenbergh.
 
Bapt. 1730/11/19Sint-Michielsgestel 5 Elisabeth MAPPA
Baptism: RK, witnesses: Antonius Valckenburgh and Helena van den Biggelaer.
 

Date City Name Date City Relation
Born 16Q2Schijndel (NB) SD.1.3 Peterken Everts van VALKENBORGH
Address: Schijndel (1676).
  Father
Ann. 1676/11/07Oirschot (NB)Marriage:  
Born 
Bapt. 1654/11/10
Spoordonk (Oirschot, NB)
Oirschot (NB)
Wouter Tonnis van WOENSEL
Marriage announcement: Geref.+RK Baptism: RK, witnesses: Henricus Theodorus van Houdt and Maria Joannes Verhoeven. Son of Antonius Joannes van Woensel and Hedwigis Brouwers.
 

Genus created this page.