Back to home page

The Valkenburg Families

Pedigree Gouda 2, Zuid-Holland

Last update: 2023/06/10

Warning

I have not been able to verify some dates provided by other people. Those dates are followed by a question mark.

Pedigree Gouda 2, Zuid-Holland

Date City Name Date City Relation
Born 15Q4 GD2 Pieter VALKENBURG
???1613: Owner of land North of Gouda.
Died <1641/02/06 
Marr. YesMarriage:  
Born 15Q4 Marrigje den HAAN Bur. 1641/02/06Gouda
  Children:
Born 16Q1Gouda 1 Pieter   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 16Q1Gouda GD2.1 Pieter VALKENBURG   Father
Marr. YesMarriage:  
Born 16Q1 Aaltje JANSEN  
  Children:
Bapt. 1639/12/09Gouda St.Jan 1 Jannichjen
Baptism: Geref., witness: Crijntgen Pieters.
 
Bapt. 1640/12/16Gouda St.Jan 2 Pieter
Baptism: Geref., witnesses: Cijken Pieters and Gerrit Harmensen.
  Marriage
Bapt. 1643/11/25Gouda St.Jan 3 Jan
Baptism: Geref., witnesses: Jan Wouters and Trijntge Pieters.
 
Bapt. 1646/10/05Gouda St.Jan 4 Eeghien
Baptism: Geref., witnesses: Trijntgen Pieters and Jan Wouters.
 
Born 16Q3 5 Aaltje
Assumed to belong here.
  Marriage

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1640/12/16Gouda St.Jan GD2.1.2 Pieter PIETERS
Baptism: Geref., witnesses: Cijken Pieters and Gerrit Harmensen.
  Father
Ann. 1664/05/19
Marr. 1664/06/02
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 16Q2Gouda Stijntje BARTHOLOMEUSSEN
Marriage (announcement): Geref.
 
  Children:
Bapt. 1666/02/14Gouda St.Jan 1 Pieter
Baptism: Geref., witness: Heggen Pieters.
  Marriage
Bapt. 1667/09/16Gouda St.Jan 2 Bertel
Baptism: Geref., witness: Heylken Pieters.
  Marriage
Bapt. 1669/11/06Gouda St.Jan 3 Aelten
Baptism: Geref., witness: Eechyen Pieters.
  Marriage
Bapt. 1678/12/23?Gouda St.Jan 4 Jan
Baptism: Geref.
  Marriage
Bapt. 1680/04/27?Gouda St.Jan 5 Lena
Baptism: Geref.
  Marriage
Bapt. 1683/03/10?Gouda St.Jan 6 Elisabeth
Baptism: Geref., witness; Jannige Harmense.
  Marriage
Bapt. 1684/11/12?Gouda St.Jan 7 Jannigie
Baptism: Geref., witness: Jannigie Harmense.
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1666/02/14Gouda St.Jan GD2.1.2-1 Pieter VALKENBURGH
Baptism: Geref., witness: Heggen Pieters.
Gouda 1730/05/06: "Dader: Pieter Pieterse Valckenburch, alias Piet de meyd, varensgezel, pijpenmaker en pottenbakkersknecht, 65 jaar (geb. Gouda). Delict: Messentrekkerij en het gebruik van geweld op vrijdag 21 april 1730.
Vonnis: Op het schavot: tepronkstelling met een mes boven zijn hoofd, strenge geseling, brandmerking, een kerf in zijn wang vanaf het linkeroor tot de kin en twintig jaar tuchthuisstraf. Betaling gevangenis- en gerechtskosten.
Annotatie: Eis officier: tepronkstelling op het schavot met mes boven zijn hoofd, strenge geseling, brandmerking, kerf in de wang en 50 jaar verbanning uit Holland, Westfriesland, Zeeland en Utrecht. In 1710 in Batavia gegeseld en daar drie jaar in de kettingen gezeten."
  Father
  Marriage:  
   Name unknown.  
  Children:
Born 16Q4Gouda 1 Ariaantje Pieters   Marriage
Born 16Q4Gouda 2 Aaltje Pieters   Marriage
Born 16Q4Gouda 3 Cornelis Pietersz. VALKENBURG   Marriage

Date City Name Date City Relation
Born 16Q4Gouda GD2.1.2-1.1 Ariaantje Pieters VALKENBURG
Gouda 1716/01/03: Witness Geref. baptism of Stijntje, daughter of Bart Pietersz Valkenburgh and Sanne Glaudius.
  Father
Ann. 1715/12/22
Marr. 1716/01/05
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage 1:  
Born 16Q4 Claas Janse SMIENT
Marriage (announcement): Geref.
Died <1721/07/13 
Ann. 1721/07/13
Marr. 1721/07/27
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage 2:  
Born 16Q4Gouda Dirk MARTEE
Marriage (announcement): Geref. Widower of Ariaantje Boot.
Gouda 1722/07/24: Eiser: Dirk Hensbeek. Gedaagde: Dirk Marthe. Zaak: Eist betaling van Dfl 34.14.- over verschenen huishuur en leverantie van brood. De gedaagdes vrouw erkent de schuld Vonnis: Conform de eis, en dat gedaagde op zaterdag in de Goudse kermisweek uit eisers huisje zal vertrekken. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.
 

Date City Name Date City Relation
Born 16Q4Gouda GD2.1.2-1.2 Aaltje Pieters VALKENBURGH Bur. 1777/12/24Gouda Father
Ann. 1724/07/16
Marr. 1724/07/30
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 17Q1Gouda Pieter Jaspersz van der KINT
Marriage (announcement): Geref.
Son of Aage Jaspers van der Kint and Hillegont Lijsbeth van Spieringshoek?
Died <1777/12/24 

Date City Name Date City Relation
Born 16Q4Gouda GD2.1.2-1.3 Cornelis Pietersz. VALKENBURGH
Profession: Bosschieter (1710), provoost (1733) VOC.
1710/06/08: Sailed o/b Westhoven to Batavia.
1710/11/06-1710/12/31: Kaap de Goede Hoop.
1711/03/24: Arrived in Batavia.
1713: Returned o/b Westhoven.
Gouda 1717/04/23: "Eiser: Maria, Pieter en Elizabeth de Vois, nagelaten meerderjarige kinderen en erfgenamen van Grietie Pieters Balie. Gedaagde: Cornelis Pietersz Valckenburch. Zaak: Eisen betaling van Dfl 36 over geleend geld. De gedaagdes vrouw erkent de schuld. Vonnis: Veroordeling - volgens confessie- als eis, alsmede in de kosten."
1733/01/31: Sailed o/b Duinbeek to Ceylon.
1733/07/24-1733/08/19: Kaap de Goede Hoop.
1733/12/14: Arrived in Ceylon.
Died 1735/03/05Ceylon Father
Ann. 1708/01/13
Marr. 1708/02/05
Gouderak (ZH)
Gouderak (ZH)
Marriage:  
Born 16Q4 Johanna Hendricks VINGERLINGH
Gouda St.Jan 1708/01/15: Announced Geref. marriage. Marriage (announcement): Geref.
Widow of Willem Gerritsz. Veenerloo, born in Gouda, announced Geref. marriage 1701/01/16 in Gouda St.Jan, married 1701/01/30 in Gouda St.Jan, died <1708/01/13.
Daughter of Hendrick Cornelisz. Vingerlingh, born in Gouda, married Heijltje Hendricx, died in Gouda.
Died >1733/01/31 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1667/09/16Gouda St.Jan GD2.1.2-2 Bartholomeus Pieters VALCKENBURGH
Baptism: Geref., witness: Heylken Pieters.
Gouda 1708/06/05: Meesterproef pijpenmakersgilde. Profession: Pijpenmaker (-1732).
Gouda 1722/06/17: Veroordeeld tot levering van 4.000 gros korte Engelse pijpen aan Jan Bastiaensz. Overwesel als terugbetaling van lening.
Gouda 1722/10/14: "Eiser: Bart Valkenburg. Gedaagde: Jacob Andriesz, als vader en voogd over zijn minderjarige dochter. Zaak: Eist dat gedaagdes dochter - volgens het akkoord- nog 8 weken in zijn werk zal blijven. Vonnis: Ontzeggen de eiser zijn eis en veroordelen hem in de kosten."
  Father
Ann. 1693/12/27
Marr. 1694/01/17
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Bapt. 1672/12/22Gouda Susanna GLAUDIUS
Marriage (announcement): Geref.
Baptism: Remonstrants. Daughter of Cloudius Claes Marthe, owner of Pijpenmakerij Fortuin (1671-1675), married Pietertje Hendrics.
Died <1722/10/14 
  Children:
Bapt. 1694/05/16Gouda St.Jan 1 Pieter VALKENBURG
Baptism: Geref., witness: Anna Hendrik
Died <1703Gouda
Born 16Q4Gouda 2 Pietertje Bartels VALKENBURG   Marriage
Bapt. 1699/01/18Gouda St.Jan 3 Gloudy VALKENBURG
Baptism: Geref., witness: Margie.
  Marriage
Bapt. 1701/03/09Gouda St.Jan 4 Christijna
Baptism: Geref., witness: Maartje Jans.
  Marriage
Bapt. 1703/02/18?Gouda 5 Pieter VALKENBURG   Marriage
Bapt. 1706/05/30?Gouda 6 Sannetje VALKENBURG   Marriage
Bapt. 1708/03/27?Gouda 7 Lena VALKENBURG   Marriage
Bapt. 1711/06/08?Gouda 8 Marrigje VALKENBURG   Marriage
Bapt. 1713/08/02?Gouda? 9 Francijntje VALKENBURG   Marriage
Bapt. 1716/01/03Gouda St.Jan 10 Stijntje VALKENBURGH
Baptism: Geref., witness: Ariaentje Pieters Valkenburgh.
 

Date City Name Date City Relation
Born 16Q4Gouda GD2.1.2-2.2 Pietertje Bartels VALKENBURG Bur. 1777/08/05Gouda St.Jan Father
Ann. 1718/04/17
Marr. 1718/05/01
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 16Q4Gouda Jan Jansse de PIER
Marriage (announcement): Geref.
Bur. 1770/01/23Gouda St.Jan
  Children:
Bapt. 1718/08/10Gouda St.Jan 1 Teuntje de PIER
Baptism: Geref., witness: Zelia(?) Janse Anker.
 
Bapt. 1719/12/29Gouda St.Jan 2 Bartholomeus de PIER
Baptism: Geref., witness: Joanna Maertense Poldereijne.
Bur. 1760/04/29Gouda

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1699/01/18Gouda St.Jan GD2.1.2-2.3 Glaudy VALKENBURGH
Baptism: Geref., witness: Margie.
Bur. 1728/12/23Gouda Father
Ann. 1725/09/02
Marr. 1725/09/16
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 1704? Heijltje de WEGER
Marriage (announcement): Geref. Daughter of Hendrik Joosten de Weger and Lysbeth Everts.
Gouda St.Jan 1729/07/24: Announced Geref. marriage (2) with Balten Jansse Schouten, widower of Henderikje Bruijnswijk.
Gouda St.Jan 1729/08/07: Married Geref. (2) BJS.
Gouda St.Jan 1734/12/12: Announced Geref. marriage (3) with Jan de Haas, buried 1774/04/30 in Gouda.
Gouda St.Jan 1734/12/26: Married Geref. (3) JdH.
Bur. 1748/01/15Gouda
  Children:
Bapt. 1726/01/06?Gouda? 1 Trintie VALKENBURG Died 1728? 
Bapt. 1727/12/26?Gouda? 2 Susanna VALKENBURG
Gedoopt 1726/01/06?
  Marriage

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1727/12/26?Gouda? GD2.1.2-2.3.2 Sannighie VALKENBURG   Father
Ann. 1751/08/22
Marr. 1751/09/05
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 17Q1Gouda Pieter VIS
Marriage (announcement): Geref.
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1701/03/09Gouda St.Jan GD2.1.2-2.4 Christina VALKENBURG
Baptism: Geref., witness: Maartje Jans.
1741: Moved from Gouda to Bodegraven.
  Father
Ann. 1731/12/09
Marr. 1731/12/23
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 16Q4Gouda Cornelis THOOR
Marriage (announcement): Geref.
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1703/02/18?Gouda GD2.1.2-2.5 Pieter VALKENBURG
Also called Pieter Barten. Gouda 1774/02: Gaarder Dfl 30, house "Japieserf" sold to Pieter den Hartog.
  Father
Ann. 1726/09/01
Marr. 1726/09/15
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 17Q1Gouda Maria Jans van der WINT
Marriage (announcement): Geref.
 
  Children:
Bapt. 1728/01/25Gouda St.Jan 1 Bartholomeus
Baptism: Geref., witness: Francijntje van der Wint.
Died <1731Gouda
Bapt. 1730/03/03Gouda St.Jan 2 Johannes
Baptism: Geref., witness: Willemijntje van Vliet.
  Marriage
Bapt. 1731/12/16Gouda St.Jan 3 Bartholomeus VALKENBURGH
Baptism: Geref., witness: Maria van Loeft.
 
Bapt. 1733/10/18Gouda St.Jan 4 Abraham
Baptism: Geref., witness: Johanna Posthoorn.
 
Bapt. 1735/01/16Gouda St.Jan 5 Jannetje
Baptism: Geref., witness: Johanna Posthoorn.
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1730/03/03Gouda St.Jan GD2.1.2-2.5.2 Jan Pieterse VALKENBURG
Baptism: Geref., witness: Willemijntje van Vliet.
Gouda gaarder 1779/12: Dlf 1.-, bought house in Nobelstraat from Cornelis Slingerland.
Died <1791/02  Father
Ann. 1759/08/12
Marr. 1759/08/26
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 17Q2Gouda Alida VERSNEL
Marriage (announcement): Geref.
Widow of Jan de Lange.
Gouda 1775/11/07: Became owner of the pipe trademark "gekroonde 54".
Gouda St.Jan 1781/03/04: Announced marriage (3) with Jan Visser, pijpenmaker, born in Gouda, widower of Ningetje de Presser.
Gouda St.Jan 1781/03/18: Married (3) JV.
Gaarder Gouda 1791/02: Dfl 16, sold house in Nobelstraat to Adrianus de Koning.
Gouda 1798: In gasthuis.
Died >1798 
  Children:
Bapt. 1760/01/13Gouda St.Jan 1 Pieter
Baptism: Geref., witness: Jacobus Valkenburg. Profession: Jongen VOC.
1772/05/12: Sailed o/b Jonge Lieve to Batavia.
1772/09/17-1772/10/27: Ship at Kaap de Goede Hoop.
1773/01/28: Ship arrived in Batavia.
Died 1772/07/10o/b Jonge Lieve
Bapt. 1761/09/30Gouda St.Jan 2 Marij
Baptism: Geref., witness: Lijsie van Dorp
???Gouda 1811/07/17: Witness Geref. baptism of Cornelis, born 1811/07/13, son of Maarte Zorg and Johanna Broekhuijse.
???Gouda 1813/04/28: Witness Geref. baptism of Cornelis, born 1813/05/24, son of Maarten Zorg and Johanna Broekhuijsen.
 
Bapt. 1766/01/22Gouda St.Jan 3 Arnoldus
Baptism: Geref., witness: Willemina Vet.
 
Bapt. 1769/02/15Gouda St.Jan 4 Cornelis
Baptism: Geref., witness: Geertruy de Groot.
 
Bapt. 1769/02/15Gouda St.Jan 5 Lena
Baptism: Geref., witness: Geertruy de Groot.
 
Bapt. 1770/09/07Gouda St.Jan 6 Geertruy
Baptism: Geref., witness: Geertruy de Groot.
  Marriage
Bapt. 1772/10/21Gouda St.Jan 7 Johanna
Baptism: Geref., witness: Jannigje Verhulst.
  Marriage

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1770/09/07Gouda St.Jan GD2.1.2-2.5.2-6 Geertruij VALKENBURG
Baptism: Geref., witness: Geertruy de Groot.
  Father
Marr. YesGoudaMarriage:  
Born 17Q3 Leendert de BEIJ  

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1772/10/21Gouda St.Jan GD2.1.2-2.5.2-7 Johanna VALKENBURG
Baptism: Geref., witness: Jannigje Verhulst.
  Father
Ann. 1797/02/25
Marr. 1797/03/19
Rotterdam SB
Rotterdam SB
Marriage:  
Born 17Q3Fijnli (France)? Antoine Pierre DEFINE
Marriage note: "Zij zal consent van haar voogd bezorgen."
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1706/05/30?Gouda GD2.1.2-2.6 Susanna Bartels VALKENBURG Bur. 1769/04/05Gouda Father
Ann. 1723/08/22
Marr. 1723/09/05
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 17Q1Gouda Jacobus Paulusse de RONDE
Marriage (announcement): Geref. Confession: RK.
Bur. 1781/12/22Gouda
  Children:
Born 17Q1 1 Child de RONDE Bur. 1721/12/24Gouda
Bapt. 1723/11/15Gouda 2 Willemina de RONDE
Baptism: RK, witness: Willemina Wijntjes
Bur. 1724/03/17Gouda
Born 1724/11/30Gouda 3 Paulus de RONDE
Baptism: RK, witness: Willemijntje Jans.
Bur. 1725/02/05Gouda
Born 1725/12/01Gouda 4 Bartholomeus de RONDE
Baptism: RK, witness: Willemijntje Jansen Weijntjes.
Bur. 1748/10/29Gouda
Bapt. 1727/12/23Gouda 5 Paulus de RONDE
Baptism: RK, witness: Willemijntje Wijntjes.
Bur. 1795/10/26Gouda
Bapt. 1730/02/27Gouda 6 Claudius de RONDE
Baptism: RK, witness: Willemijntje Wijntjes.
Gouda St.Jan 1752/12/31: Announced Geref. marriage with Jacoba Valckenburg, daughter of Glaud de Ronde and Jacoba Valckenburg.
Gouda St.Jan 1753/01/14: Married Geref. JV.
Bur. 1774/08/16Gouda
Bapt. 1732/02/18Gouda 7 Johannes de RONDE
Baptim: RK, witness: Willemijntje Wijntjes.
Gouda St.Jan 1755/04/06: Announced Geref. marriage with Johanna Donders, born in Gouda.
Gouda St.Jan 1755/04/20: Married Geref. JD.
Bur. 1772/09/12Gouda
Born 1734/04/20Gouda 8 Wilhelmus de RONDE
Baptism: RK, witness: Willemijntje Wijntjes.
Bur. 1749/06/12Gouda
Bapt. 1736/08/28Gouda 9 Henricus Septimus de RONDE
Baptism: RK, witness: Willemijntje Wijntjes. Profession: Suikerbakker, broodbakker.
Gouda SB 1757/07/29: Announced marriage with Wijnanda van Breenen, born 1738 in Gouda, died 1815/08/08 in Gouda.
Gouda SB 1757/08/16: Married WvB.
Bur. 1783/07/22Gouda

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1708/03/27?Gouda GD2.1.2-2.7 Lena VALKENBURG
Gouda 1756/04: Bought from Jan de Pier "huis en erf", located Nobelstraat, for Dfl 140.
Gouda St.Jan 1753/05/30: Witness Geref. baptism of Susanna, daughter of Gloudi de Ronde and Jacoba Valkenburg.
Gouda St.Jan 1755/07/09: Witness Geref. baptism of Lena, daughter of Glaudius de Ronde and Jacoba Valkenburg.
Gouda St.Jan 1757/03/06: Witness Geref. baptism of Cornelia, daughter of Glaudius de Ronden and Jakoba Valkenburg.
Gouda St.Jan 1759/07/11: Witness Geref. baptism of Willemijntje, daughter of Glaudi de Ronde and Coba Valckenburg.
  Father
Ann. 1727/11/02
Marr. 1727/11/23
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 17Q1Gouda Pieter PROEFHAMER
Marriage (announcement): Geref. Profession: Pijpenmaker (1737).
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1711/06/08?Gouda GD2.1.2-2.8 Marrigje VALKENBURG   Father
Ann. 1729/09/04
Marr. 1729/09/18
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 17Q1Gouda Jan van der WIND
Marriage (announcement): Geref.
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1713/08/02?Gouda? GD2.1.2-2.9 Francijntje VALKENBURGH
Burial note: Verdronken.
Bur. 1777/12/19Gouda Father
Ann. 1736/03/18
Marr. 1736/04/02
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage 1:  
Bapt. 1714/11/30Gouda St.Jan Hendrik ELINK
Also called Hendrik Jansz Eling. Marriage (announcement): Geref.
Baptism: Geref., witness: Lena Gerritz Kok. Son of Jan Janze Eling, announced Geref. marriage 1708/05/13 in Gouda St.Jan, married Geref. 1708/05/28 in Gouda St.Jan Jannigje Henriksze Schaap.
Died <1750/10/19Gouda
  Children:
Bapt. 1738/07/09Gouda St.Jan 1 Jannigje ELING
Baptism: Geref., witness: Susannetje Eling.
Married Hendrik Kunst, baptized Remonstr. 1736/02/01 in Gouda, son of Cornelis Kunst and Neeltje de Koster
Died in Gasthuis.
Bur. 1802/11/10Gouda
Marr. YesMarriage 2:  
Born 17Q1Schoonhoven (ZH) Cornelis VERHOEK
Profession: Pijpenmaker (1727-1771).
1776: Moved from Schoonhoven to Gouda.
Died 1783/03/11Schoonhoven (ZH)

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1669/11/06Gouda St.Jan GD2.1.2-3 Aaltje Pieters VALKENBURG
Baptism: Geref., witness: Eechyen Pieters.
Bur. 1710/10/28Gouda Father
Ann. 1697/11/03
Marr. 1697/11/17
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Bapt. 1669/06/08Gouda St.Jan Jan Gerrits CRUISHEER
Marriage (announcement): Geref. Profession: Pijpenmaker (1710). Baptism: RK, witness: Petronilla Joannis. Son of Gerardus Joannis Kruijsheer and Maria Antonij.
Gouda St.Jan 1711/03/22: Announced Geref. marriage (2) with Neeltje Laurenss van der Schuit, born in Gouda, buried 1740/04/05 in Gouda, widow of Thomas Willemsz van den Wijde.
Gouda St.Jan 1711/04/06: Married Geref. (2) NLvdS.
Bur. 1744/08/18?Gouda
  Children:
Bapt. 1702/01/01?Gouda 1 Gerrit KRUYSHEER
Gouda St.Jan 1731/10/21: Announced marriage with Clara Cornelis de Jongh, baptized 1707/12/30(?) in Gouda, buried 1768/04/19 in Gouda.
Gouda St.Jan 1731/11/04: Married CCdJ.
Bur. 1750/01/19?Gouda
Born 1706?Gouda 2 Jan CRUYSHEER
Gouda St.Jan 1735/11/20: Announced marriage with Boligje van Steijn, widow.
Gouda St.Jan 1735/12/04: Married BvS.
Bur. 1765/04/29Gouda
Born 1710/10? 3 Leendert CRUYSHEER
Gouda St.Jan 1743/07/14: Announced Geref. marriage with Pieternella van Putten.
Gouda St.Jan 1743/07/28: Married Geref. PvP.
Bur. 1779/01/02Gouda

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1678/12/23?Gouda St.Jan GD2.1.2-4 Jan Pietersz VALKENBURGH
Baptism: Geref.
Profession: Matroos (1719), bosschieter (1721) VOC.
1719/05/04: Sailed o/b Stadhuis van Delft to Batavia.
1719/09/01-1719/09/26: Kaap de Goede Hoop.
1719/11/30: Arrived in Batavia.
1721: Returned o/b Stadhuis van Delft.
???Woerden 1721/09/28: Mentioned as heir of wive in notary deed.
1721/12/21: Sailed o/b Prattenburg to Batavia.
1722/04/10-1722/05/10: Kaap de Goede Hoop.
1722/07/23: Arrived in Batavia.
1723/02/26: Lost.
Died 1723/02/26?Asia Father
Ann. 1715/11/17
Marr. 1715/12/01
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage 1:  
Born 16Q4 Geertje Jaspers van der KINT
Marriage (announcement): Geref.
 
  Children:
Bapt. 1716/10/18?Gouda 1 Emmetije VALKENBURG   Marriage
Bapt. 1718/09/11?Gouda? 2 Pieter VALKENBURG
Profession: Kwartiermeester VOC.
1735/02/25: Sailed o/b Berkenrode to Batavia.
1735/06/02-1735/06/25: Kaap de Goede Hoop.
1735/09/13: Arrived in Batavia.
Died 1737/08/09Asia
Marr. YesMarriage 2:  
Born 16Q4 Maria Jans ANKER  
  Children:
Bapt. 1719/01/11Gouda St.Jan 3 Jan
Baptism: Geref., witness: Barber Aries Bos.
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1716/10/18?Gouda GD2.1.2-4.1 Emmige VALKENBURGH
Gouda 1771/10: "Schuldeiser: Emmigje Valkenburg, weduwe van Cornelis Stomman. Debiteur: Catharina van den Brande en Helena Mooyweer. Lening: 300.- (rente). Onderpand: huis (Koningstraat (Raam))."
  Father
Ann. 1735/02/20
Marr. 1735/03/06
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 17Q1Gouda Cornelis STOMMAN
Marriage (announcement): Geref.
Died <1771/10 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1680/04/27?Gouda St.Jan GD2.1.2-5 Lena Pietersse VALKENBURG
Baptism: Geref.
  Father
Marr. YesMarriage 1:  
Born 16Q3 Cent JANSE Died <1718/10/02 
Ann. 1718/09/18
Marr. 1718/10/02
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage 2:  
Born 16Q4Gouda Dirk Janse van de CARRE
Marriage (announcement): Geref. Widower.
Died <1721/07/13 
Ann. 1721/07/13
Marr. 1721/07/27
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage 3:  
Born 16Q4Gouda Barent van der REGT
Marriage (announcement): Geref. Widower of Barber Luinenburg.
 

Date City Name Date City Relation
Bapt. 1683/03/10?Gouda St.Jan GD2.1.2-6 Elisabeth Pietersz. van VALKENBURG
Baptism: Geref., witness; Jannige Harmense.
Vlaardingen 1711/11/02: Made a will.
  Father
Marr. YesMarriage:  
Born 16H2 Jordanus van GISSEN / GIFFEN
Vlaardingen 1711/11/02: Mentioned in will.
 

Date City Name Date City Relation
Born 16Q3Gouda GD2.1.5 Aaltie PIETERS
Buried as Aaltje Valkenburgh.
Bur. 1741/01/06Gouda Father
Ann. 1680/11/24
Marr. 1680/12/08
Gouda St.Jan
Gouda St.Jan
Marriage:  
Born 16Q3Nieuwerkerk a/d IJssel (ZH) Huibert Ariaansche VOS
Marriage (announcement): Geref.
Died <=1718/09/06Gouda
  Children:
Bapt. 1681/01/12?Gouda St.Jan 1 Marritje Huybers VOS
Gouda St.Jan 1707/07/03: Married Jan de Moor, baptized Remonstr. 1686/03/24 in Gouda, died =<1722/10/09.
Gouda 1708/03/25: Baptized Remonstr. Huybert de Moor, died =<1765/02/18.
Died >1719/02/08 

Genus created this page.